Jump to content
Sykepleiediskusjon

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. D-dimer ved mistanke om DVT

  Ja i hvert fall ikke på sykehus, kanskje mer egnet i akuttmottak og legevakt. Uansett viktig å vite at en negativ D-dimer betyr ikke nødvendigvis at pasienten ikke har DVT. Men hva med lungeemboli, er D-dimer mer sikker ved mistanke om det?
 3. Today
 4. D-dimer ved mistanke om DVT

  " Forskerne konkluderer artikkelen med at det er behov for å øke kunnskapen om anbefalingene for utredning og diagnostikk av venøs blodpropp." Ja, virker ikke å være noen god grunn til å ta denne prøven i det hele tatt når den er så uspesifikk.
 5. Yesterday
 6. Fant ut av det heldigvis Ringte OUS Aker, onkologisk urologisk avdeling. Som du ser er det litt forskjellig fra det du viser til, de henviste til dette skjemaet: Sendes/leveres til prøvemottak. På grunn av celledegenerasjon skal helst ikke morgenurin benyttes. Benytt første eller siste del av urinen (ikke midtstråle) Det innsendes tre prøver – tatt på 3 påfølgende dager. Prøvene merkes med dato når prøven er tatt. Kan ikke prøven leveres direkte, må prøven tilsettes samme volum 50 % alkohol. På remisse må det angis om materialet er fra: - spontan latt urin. - kateterurin - materialet fra Brickerblære - om det er utført cystoscopi i forkant av prøvetaking. https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Patologi/laboratoriehåndbok%20for%20avdeling%20for%20patologi_ous_final%20publiseres.pdf
 7. D-dimer ved mistanke om DVT

  Fant også dette med tanke på negativ D-dimer. Det viser at man ikke kan stole helt på en negativ D-dimer.
 8. D-dimer ved mistanke om DVT

  Forstår at du stusset over det utsagnet, men jeg mener negativ D-dimer. Jeg refererte fra det jeg hadde kopiert inn fra NEL i posten over her. Kopierer også "D-dimer- diagnostisk presisjon", hentet fra NEL:
 9. Nikki-pumpe

  Noen som var noen bra rutiner for å skifte batteri og bytterfly på NIKKI-pumpe på regelbrunden basis? Hvordan gjør dokker andre med blandning av ny sprøyte når det kun er en spl på vakt? Blander dokk på forskudd?
 10. D-dimer ved mistanke om DVT

  Misforstår jeg deg nå, eller mener du egentlig "positiv D-dimer"?
 11. Last week
 12. Friluftssykehus

  Friluftssykehus var nytt for meg. Ser at de bygger dette flere steder. En slags hytte som pasientene kan være i på ettermiddag og kveld for å få et avbrekk i tilværelsen. Noen som kjenner noe til dette? https://www.friluftssykehuset.no/friluftssykehuset/
 13. Sykdomslære Spm

  Vil bare legge til at en ustabil angina regnes som et truende hjerteinfarkt.
 14. Game Theory

  Den er absolutt interessant. Dette blir en underkategori i Game theory som heter prisoners dilemma Mange simuleringer har vært gjort rundt dette av Axelrod.
 15. Jeg er på slutten av førsteåret nå, og vil absolutt anbefale deg å begynne å lese på anatomien ja, for høstsemesteret hvertfall der jeg går var veldig hektisk, så å begynne før gir deg bedre tid til å lære deg det. Jeg vil anbefale sykepleiepluss, jeg brukte det når jeg ikke forsto deler av pensum, for de videoene forklarer det på en fin måte slik at det er oversiktlig og lettforståelig. For medikamentregning finnes det apper til ipad/smarttelefonmed masse regneoppgaver og eksamensoppgaver, jeg brukte dem endel for å øve på medikamentregning før vi begynte å gå gjennom det på skolen
 16. D-dimer ved mistanke om DVT

  Legger ut Wells score DVT - Klinisk skåringssystem (Wells score) Aktiv kreft, dvs. aktiv/palliativ behandling siste 6 mnd +1 Paralyse/parese underekstremitet, ev. nylig gipset underekstremitet +1 Nylig sengeleie > 3 dager, ev. større kirurgisk inngrep siste 3 mnd +1 Lokal ømhet langs området til dype venesystem +1 Hevelse i hele underekstremiteten (bør måles) +1 Legghevelse > 3 cm sammenlignet med asymptomatisk side (måles 10 cm under tuberositas tibiae) +1 Pittingødem, hvis mest uttalt i aktuelle underekstremitet +1 Dilatasjon av overflatiske vener i aktuelle underekstremitet (ikke varikøse) +1 Alternativ diagnose mer sannsynlig enn DVT -2 Total skår https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/29939/vedlegg.pdf?sequence=4
 17. D-dimer ved mistanke om DVT

  Forstår at D-dimer ikke får samme verdi hos dere med den pasientgruppen, da mange vil slå positivt ut. Leste akkurat på NEL at en studie har vist wells-score ikke har samme verdi på de som er innlagt på sykehus, og at man i mindre grad kan stole på en negativ D-dimer.Så kanskje ikke så rart at du ikke kjente til wells-score For de som er interessert legger jeg ved link til studien som viste at Wells score ikke var egnet for inneliggende pasienter https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2294236
 18. Hei og velkommen hit Ja veldig lurt å begynne å lese på anatomi, fysiologi og biokjemi. Straks du er kommet inn på studiet kan du ringe skolen og spørre om hvilke bøker som er pensum i disse fagene. Ellers vil jeg anbefale https://sykepleiepluss.no/forelesninger.php Det koster litt men vet at mange har glede av disse forelesningen. De pleier å ha gode og fengende forelesninger så det er verdt å prøve.
 19. Sykdomslære Spm

  Jeg har inntrykk av at det er vanlig å snakke om stabil eller ustabil angina.. altså symptomene (smerter, klemmende følelse osv). Smertene kommer av iskemi. Iskemien kommer av aterosklerose, trombosering eller emboli. Så, om det er snakk om en stabil angina så er blodtilførselen _noe_ hindret , som ved innsnevring i arterien som gjør at kapasiteten er nedsatt. Dette vil forekomme ved aterosklerose. Smertene vil øke ved anstrengelse, og avta når anstrengelsen opphører. Nitroglyserin vil også gi hurtig symptomlindring. En stabil angina er litt mindre skummel enn ustabil angina. Ved denne tilstanden vil symptomene ikke avta i hvile, og effekten av nitro vil kunne være mindre. Da er det mer sannsynlig at blodtilførselen er tilstoppet enten av en nytilkommen emboli, eller at aterosklerosen har ført til trombosering av arterien. Infarkt er der først når iskemien blir såpass alvorlig at muskulaturen i deler av hjertet dør av oksygenmangel.. Gir det mening?
 20. Sykdomslære Spm

  Hei. Er det noen som er flink og har kunnskap i sykdomslære, Skulle bare vite om sykdomsmekanismen for et hjerteinfarkt, Er det snakk om stabil og ustabil iskemi eller aterosklerose? Takk på forhånd.
 21. D-dimer ved mistanke om DVT

  Nå måtte jeg google wells-score. Aldri hørt om - men jeg kjenner igjen de poenggivende symptomene da. Dette ligger på en måte litt i ryggmargen, bare ikke systematisk. Vi er raskt ute med å tenke lungeemboli, selv uten forutgående symptomer fra u.ex. når noen blir plutselig tungpust/de-saturerer/smerter i brystet som ikke harmonerer med kardiell årsak. Jeg opplever ikke at D-dimer bli tillagt mye vekt ettersom at svært mange av våre pasienter både er disponert for tromboser og embolier (infeksjonsutløst AF, kreftsykdom, sengeleie) og gjerne har forhøyet d-dimer av andre årsaker (lungebetennelse, metastaserende kreftsykdom) [Fra NEL: Økt p-D-dimer er et uspesifikt funn og ses også ved disseminert intravaskulær koagulasjon, lungemetastaser, ovarialtumor, postoperativt, infeksjon og etter traumer, med fler. Traumatiserte pasienter kan initialt ha meget høy p-D-dimer, men fall til nær normale verdier ses vanligvis i løpet av 3-4 døgn. All sykdom som gir inflammasjon, kan i prinsippet gi økt D-dimer på grunn av økt trombose og fibrinolyse-aktivitet ] Ettersom våre pasienter legges inn med pneumoni, lungekreft m.m så er det liksom allerede risikopasienter som uansett har forhøyet verdi.. så ja - prøven blir ofte tatt med, men har ikke høy status
 22. D-dimer ved mistanke om DVT

  Ja leser også at ved Wells-score mellom 1-0 og negativ D-dimer så er det ikke nødvendig med ultralyd for å utelukke DVT. Tar dere D-dimer der du jobber Marius? Lurer også på om sykepleiere på sykehjem bruker D-dimer ved mistanke om DVT og vil man kontakte lege hvis Wells- score er 0-1 og D- dimer negativ?
 23. Urin til cytologi. Hvordan gjør man det?

  Det er sikkert alt for sent å svare på dette, men jeg lurer på om du fant ut av det og om det ligner på det som er beskrevet her ?
 24. fremmedspråklig

  Vet dessverre ikke noe om dette, men prøvde å søke litt på nett. I stillingsannonser for sykepleiere er ofte kravet at fremmedspråklige har bestått norskprøve muntlig og skriftlig på alt fra B1 til C1 nivå. Vet ikke om du har et slikt kurs allerede, hvis ikke finner du slike kurs her http://www.campusonline.no/norskkurs Vil tro noe av de samme kravene vil gjelde studenter. Hvis du har et bestått et B2 eller C1 kurs vil du trolig beherske norsk godt nok til å kunne få oppgaver på sykepleiestudiet godkjent. Tenker i hvert fall jeg. En mulighet er å ta kontakt med en studieveileder, der du studerer og spurt om norskkravene. Lykke til Synes du skriver ganske bra norsk her
 25. Heia! Forhåpentligvis kommer jeg inn på spl til høsten og lurer i den forbindelse på om det er noe det er lurt at jeg begynner å titte på allerede i sommer? Eksamen i anatomi og medikamentregning til jul såfall.
 26. D-dimer ved mistanke om DVT

  Den er visst diagnostisk signifikant når den er negativ. for å utelukke DVT/LE. Positiv eller forhøyet D-dimer kan være så mangt, men er det en trombe/emboli så er det lite sannsynlig at den er negativ.
 27. D-dimer ved mistanke om DVT

  Bruk av D-dimer hurtigtest ved DVT mistanke. Noen som har erfaring med dette?
 28. fremmedspråklig

  Er det noen som er utvekslingstudent eller fremmedspråklig inni her som sliter med å skrive Norsk perfekt, hvordan skrev dere oppgaver slik at det ble godkjent ? Hva hjelper til oppgaver slik at det blir godkjent .
 29. Bruk av avføringsmiddel

  Lactulose brukes ofte forebyggende hvis pasienten har tendens til obstipasjon for eksempel ved opiatbehandling. Min erfaring er at alle som får opiater fast også blir satt på Lactulose. For de fleste er den relativt lett å drikke. Movicol gis også forebyggende, men kan også tømme tarmen, som beskrevet over her. Movicol er kanskje den mest skånsomme måten å tømme en som er obstipert? Da den også skal mykgjøre avføring som ligger langt nede i tarmen, og gjør at man ofte kan unngå klyster. Movicol kan smake litt kvalmende da den er tilsatt smak. Da vil jeg bare komme med et tips, bestill heller Movicol Junior nøytral. Den er ikke tilsatt smak, smaker kun litt salt. Blandes den ut i tomatjuice eller liknende vil det knapt smakes. Den er svakere enn Movicol for voksne så man må ofte doble dosen.
 1. Load more activity
×