Jump to content
Sykepleiediskusjon

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Utregning av en oppgave.

  Dosen er 65 mikrogram/min. Når du regner, og det er to like variabler på begge sider av stykket kan du stryke de. 1mcg/kg/min * 65kg <- Her stryker vi da kg, siden det står på begge sider av regnestykket. Svaret blir 65mikrogram/min. Mengde total er 50ml, fordi det står at du blander ut 25mg Nitropress til totalt 50ml. Styrken får du ved å dele dosen som er tilsatt blandingen, med total mengde. Altså blir regnestykket 25mg Nitropress delt på total mengde 50ml. Det vil si 0,5mg/ml. 1 mg er 1000mikrogram. Det vil si at styrken er 500mikrogram/ml. Du må nå gange 65mikrogram/min med 60 minutter som er en klokketime, da det står oppført i time. Her setter vi opp 65mcg/min * 60min/t. Her kan vi da sløyfe minutter, som gir deg 3900 mikrogram/time. 3900mikrogram som pasienten skal ha per time deles deretter på styrken i din ferdigblandede løsning. 3900mcg/t delt på 500mcg/ml, altså kan du stryke mikrogram her, og sette 7,8ml/time.
 3. Utregning av en oppgave.

  Ja, men det står også at det er 1 mikrogram per kg, per minutt. Det er dette jeg ikke forstår...
 4. For å få oversikt over, ikke hva som er sagt, men hva som er oppfattet, pleier jeg å spørre om hva de har fått informasjon om. Det kan bero på en eller annen misforståelse at hen tror bedring er forestående. Hva tror pårørende ? tror de også det samme som pasienten? Jeg opplever også fra tid til annen at jeg "plukker opp signaler" fra både pas og pårørende som gir meg inntrykk av at de ikke er helt innforstått med situasjonen. Da hender det at jeg stiller spørsmål som "hva har dere fått av informasjon om pasientens tilstand?" Det er ikke lenge siden jeg hadde en pasient som vi opplevde som såkalt pre-terminal. Jeg hadde hørt flere rapporter over flere dager at lege hadde hatt lange samtaler med pårørende om hens situasjon. Dagen før hen døde skulle jeg ha pasienten. Ektefellen tilkalte meg og spurte om det var noen lege i nærheten? Lurte på hvorfor pasienten var så dårlig, og at det ikke var rart dette gikk gale veien ettersom det ikke sto en lege i rommet. Ettersom vi satt på hver vår side av sengen til den døende så ville jeg ikke si så mye, men svarte litt vagt og spørsmålene avtok. Etterhvert gikk jeg ut igjen siden "det roet seg".. jeg opplevde dette som svært ubehagelig. Ikke bare det at ektefelle var i en sånn tilstand at hen ikke klarte å ta inn over seg at pasienten var døende, den tydelige desperasjonen, men også det at jeg ikke klare å svare på en god måte. Skulle jeg utbasunere over hodet på pasienten at hen var døende og hadde kort tid igjen? Hen var godt informert om dette - men jeg følte ikke for å gni det inn. Jeg følte meg utilstrekkelig. Etter jeg hadde gått ut kom en av de pårørende omtrent løpende etter meg og sa at de hadde gitt opp å prøve å få ektefellen til å innse realitetene. Alle de andre av innforstått med situasjonen. Så - du vet at pasienten har inntrykk av at dette skal gå bra. Derfor kan det være lurt å sjekke ut hva pårørende tenker. Dersom pårørende har samme oppfatning kan dette tyde på at informasjon har vært dårlig ELLER at den må gjentas av lege på din post. Hvis pårørende til din pasient virker å ha forstått situasjonen, kanskje de kan hjelpe deg å forstå hvorfor pasienten har en annen oppfatning. Gir dette noe mening?
 5. Last week
 6. Hei! Jeg har ansvar for en pasient som er forventet å dø innen veldig kort tid. Jeg vet at pasienten og pårørende har blitt informert om dette nylig, men det var ikke ved min avdeling så jeg vet ikke akkurat hva som er sagt. Pasienten har i dag snakket som om h*n skal bli bedre og jeg synes dette er vanskelig å håndtere. Jeg tenker kanskje at dette er pasientens måte å håndtere sorgen/frykten på, å rett å slett benekte å innse at h*n kommer til å dø. Men samtidig er jeg redd for at h*n trenger gjentatt info om situasjonen for å kunne forsone seg med døden, uten å få det. Har forsøkt å finne artikler som omhandler temaet, men finner ikke noe svar på hva man bør gjøre( deg finnes vel egentlig ikke noe svar heller). Men jeg lurer rett og slett på om man bør ha flere samtaler med pasienten om hva som snart kommer til å skje, eller om pasienten har det best med at det ikke blir tatt opp igjen. Ønsker veldig gjerne å høre andres erfaringer og betraktninger og evt lenker til fagstoff.
 7. Utregning av en oppgave.

  Det blir tilsatt 25 mg med Nitropress
 8. Man må være frisk for å være syk

  Hehehe.. jeg liker din optimisme. På min avdeling er vi bemannet for belegg på 85%. Jeg antar dette er fordi 85% belegg sies å være det trygge belegget (når belegget er større øker faren for uønskede hendelser sier forskning). Belegget beregnes slik jeg tolker det da etter sengekapasitet. Dette regnestykket går ikke opp i mitt hode. Jeg mener at dersom en skal gå etter 85% som det trygge belegget måtte vi vært bemannet for 100% belegg. I 2016 hadde vi et snittbelegg på 94% og 96% i 2017. Så langt i 2018 har vi ca 102% belegg. Så det sier litt om behovet. Vi går fra 7.30-15 på dagvakt. Vi har ikke betalt pause. Mange andre avdelinger går fra 7-15 og mange av disse har i tillegg betalt pause. Jeg har spurt min leder om hvorfor det er slik. Hun sier at dersom vi skal jobbe en time mer på hver dagvakt enn jeg gjør idag (altså, vi jobber en time mindre enn mange andre på huset gjør) så utløser det en hel del fridager i turnus iløpet av turnusperioden. Hvem skal gå de vaktene? Da trengs fler folk - og det får hun ikke penger til å ansette. Enn så lenge ministeriet får lov til å fortsette å styre sykehusene som om det var fabrikker som produserer helsetjenester - og som har et kontinuerlig effektiviseringskrav så har jeg liten tro på at dette endres. Det har vært som jeg beskriver det på min avdeling siden de flyttet inn i "nytt sykehus" i 2007 eller deromkring. Det siste tilskuddet av briliante ideer fra ledelsen (de over min leder) er at vi skal ta imot kirurgiske pasienter. Dette fordi en av de kirurgiske avdelingene sliter med å overholde fristene i et pakkeforløp grunnet sengekapasitet post-operativt. Det er denne virkeligheten som gjør meg så pessimistisk. Men ideen din er god den
 9. Utregning av en oppgave.

  åå, takk! Kan du forklare hvorfor du mener dosen er 25 mg, når du regner ut styrken?
 10. Utregning av en oppgave.

  D= 1mcg/kg/min * 65kg=65mcg/min M= 50ml S = 25mg : 50ml=0,5mg/ml=500mcg/ml 65mcg/min * 60 min/t=3900mcg/time 3900mcg/t : 500 mcg/ml = 7,8ml/time Tror dette ble rett
 11. Hei! Jeg klarer ikke å regne ut denne oppgaven. Har sittet med den lenge, men klarer ikke å komme frem til riktig svar. Til en pasient blir det rekvirert Nitropress infusjon 1 mikrogram(g) per kg kroppsvekt per minutt. Det blir tilsatt 25 mg med Nitropress i Glucose 5 mg/ml slik at infusjonsvolum totalt blir 50 ml. Pasienten veier 65 kg. a) Hvor mange ml per time skal infusjonspumpen stilles på? Je føler at jeg har stålkontrol på det meste i med.regning, men denne oppgaven her, klarte å ødelegge det for meg Vennligst forklar hva dere gjør, og evt. hvorfor
 12. Hva med vagitorier, skal de også settes med den butte enden først?
 13. Man må være frisk for å være syk

  Ja, men det verdensbilde kan kanskje endres? Det er vel ikke spikret for all fremtid?
 14. Man må være frisk for å være syk

  Ja det hadde vært nydelig. Men dette er rusk i øyet og bugs i excelarket til de som har det som verdensbilde..
 15. Man må være frisk for å være syk

  Del gjerne dine motforestillinger Jeg ser for meg at de fleste på sykehuset begynner kl.08.00/08.30 På sengepostene må det da bli noe slikt: Tidligvakt kl.07.00-15.00 dagvakt kl.08.00-16.00 kveldsvakt 15.30-23.30 nattvakt 23.00-08.00
 16. Jeg startet på sykehjem, og angrer på det. Hadde jobbet helger og ferier der siden jeg startet studiet, og ble "rekruttert" da jeg var ferdig med automatisk 10 års ansiennitet (tilsvarte 60k i året) og fast stilling i ønsket stillingsprosent. Jeg hadde alltid en følelse av at dette var feil for meg, men det fristet med ekstra penger og en kjent tilværelse med kjente kolleger. Dette begynner å bli noen år siden, og nå kjenner jeg at jeg må gjøre noe før jeg gror fast der. Jeg tenker at hvis jeg skulle anbefalt noen noe, så måtte det vært å starte på sykehus for å få mer kontinuitet og øvelse i faget og prosedyrer. I kommunene er det så høy grad av utenlandsk arbeidskraft at det går ut over det faglige. Jeg opplever at mange av de ansatte "ligger på latsiden", og helst vil gjøre minst mulig. Hver dag opplever jeg kommunikasjonssvikt, svikt i hygieniske prinsipper, medikamenthåndtering og behandling. Mange av assistentene har ikke innsikt og forståelse av hvilke arbeidsoppgaver vi sykepleiere har, og det er så utmattende og forøke å være en god sykepleier i tillegg til å ha et godt samarbeid med kolleger. Dette fører ofte til at jeg føler at jeg jobber dobbelt, da jeg skal gjøre mine "usynlige" sykepleieroppgaver, og samtidig bidra like mye i avdelingen. Min avdeling har faktisk god sykepleiedekning, og alltid en sykepleier å konferere med, men jeg opplever desverre jevnt over et ganske dårlig samarbeid oss i mellom, noe som er synd da vi har en svært utfordrende pasientgruppe, med stort behov av konsekvent miljøbehandling. Tilbake til spørsmålet, så tror jeg det handler litt om hvilken type personlighet man har... Dersom du klarer "lukke øynene" for en del ting, så tror jeg du vil trives bedre i sykehjem enn hvis du er som meg, "litt kontrollfreak". Og så er det jo mange forskjellige avdelinger man kan jobbe på i sykehjem. De store avdelingene er nok ganske fysisk belastende med stell osv, og man har en mer aktiv hverdag. Jobber man i en forsterket skjermet avdeling som meg, så blir det mye fokus på miljøterapeutisk behandling. Lite stell, men stiller et høyere krav til kommunikative ferdigheter. Disse pasiententene er heller ikke uten somatisk lidelse, men det er ofte de nevropsykiatriske symptomene som er den største utfordringen. Jeg sitter og skriver søknad til medisinsk sykehuspost nå, og håper at de vil gi meg en "sjanse" selv om jeg ikke har arbeidserfaring derfra. Jeg vet jeg har mye god erfaring og personlige egenskaper som kan brukes hvor som helst, men vet også at det er mye som må friskes opp. Lykke til i valget ditt:)
 17. Pasient som blåste luft i veneflon

  Re-poster denne jeg.. her står vel det meste om saken https://tidsskriftet.no/2001/09/klinikk-og-forskning/iatrogen-gassemboli
 18. Pasient som blåste luft i veneflon

  Gått det gikk greit så langt. Men faren for sepsis er vel fortsatt tilstede.
 19. Gikk greit, men er fortsatt nysgjerrig på hvilke synptomer han eventuelt kunne ha fått hvis det ble en alvorlig komplikasjon, så bare fortsett å svar
 20. Pasient som blåste luft i veneflon

  Det var voldsomt, da kan det ha blitt endel luft. Gikk det bra med han?
 21. Pasient som blåste luft i veneflon

  Sitter den på hånden kan man vel bare ta av korken og blåse i vei?
 22. Hvor kan en luftemboli fra CVK ende?

  Til TS: Dersom personen ligger flatt vil det være mindre undertrykk, noe som vil redusere faren for emboli ved til og frakobling. Skulle det komme inn luft vil det følge den venøse strømmen. Venøst blod kommer fra kapillærene og følger en tre-struktur som er omvendt av den arterielle strømmen: Oksygenert blod pumpes fra hjertet og over i aorta. Denne er størst på arteriesiden. Så spres blodet utover på mindre og mindre kar inntil kapillærene, hvor oksygenet leveres og karbondioksid hentes. Her går det som nevnt motsatt vei. Fra de minste til større og større kar inntil blodet "tømmes" over i Vena Cava (superior samler over hjertehøyde og inferior samler fra under hjertehøyde). Herfra ledes det oksygenfattige/karbondioksidrike blodet inn til hjertets høyre atrium -> videre inn til høyre ventrikkel -> og pumpes via pulmonalarterien opp i "den store sila", lungene. Det er altså her en venøs luftemboli havner. Lungene vil klare å filtrere ut en luftemboli inntil en viss grad. Som artikkelen Cathrine viser til forklarer, vil det kunne passere kapillærnettverket og over til pulmonalvenen hvor veien er kort ned til hjertets venstre atrium og ventrikkel. På denne siden skal det mye mindre luft til før det gir skade, nettopp fordi det i større eller mindre grad fører til mangelfull oksygenering. Går det opp i hjernen kan det bli skikkelig ille. Håper dette gir mening. Ups, ser nå at det er temmelig lenge siden denne tråden startet..
 23. Game Theory

  Lenken virker ikke
 24. Har funnet en artikkel som jeg er svært interesangt angående implementering av "Game Theory" i helsesammenheng. http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/eci.12380/asset/eci12380.pdf?v=1&t=jdvgbyas&s=d11521267c2d4dc95b6dca3fd2907007a3eeed53 Lurer på om det er noen som har noe tilsvarende for sykepleiere? Er også interessert i sykepleie teori fra mannlige sykepleiere, eller fra andre land en vesten. Syns studiene har en litt snever tilnærming. Syns likevel det er svært interresant med etikk og sykepleier teorier, men skulle så gjerne sett litt mer åpen tenking som virkelig snur opp ned på persepsjonen man har av fenomener. MVH Morten
 25. Han blåste som om han blåste inn i en ballong. I en veneflon i albuen.
 26. Videreutdanninger uten jobbkrav

  Er det noen som har eksempler på dette. Ønsker selv å dra tilbake til prehospital miljø etter utdanningen ettersom jeg har ambulansefagbrev. Ønsker å utdanne meg i retning akuttmedisin og telemedisin. Men selv telemedisin krever to års praktisk erfaring. MVH Morten
 1. Load more activity
×