Jump to content
Sykepleiediskusjon

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Kantarell

  Hva tjener du i året

  Full ansinietet, og 405100 kr i grunnlønn? Kan eg spør om kva tariffområde det er? KS?
 3. Yesterday
 4. Cathrine

  Immunterapi mot kreft

  Hadde hatt feber i flere uker. Trodde det var infeksjon, men alle prøver negative. Derfor trodde de det var tumorene, men så mente de det var en reaksjon på immunterapien. Hypofysitt høres jo ganske spesielt ut, sikkert vanskelig å oppdage his det ikke gir så klare symptomer.
 5. christy

  Hva tjener du i året

  Drar opp denne, kanskje noen kan svare med litt "ferskere" tall? Hilsen nysgjerrig kommende sykepleierstudent.
 6. christy

  Vi som venter på svar fra S.O..

  Her var det 45,7, liten by Ikke lenge siden det var rundt 3 her.. I Tromsø var det 54,6 og det var høyest og det laveste var 43 (desentralisert på Hitra) Dette på ordinærkvoter, noget lavere på førstegangs.
 7. Last week
 8. Tror ikke du misforsto hva jeg mente Jeg tenker at demens ikke er en sykdom. Det er et tegn (altså ikke et symptom som jeg skrev over her ) på en hjernesykdom. Det kan være mange sykdommer som gir demens, hvor alzheimer er den vanligste. Epilepsi er også et tegn på en rekke tilstander med forskjellig årsak, ikke en egendefinert sykdom. Alt fra intoksikasjon, feber, hjernesvulst, hjerneskade, infeksjon m.m.
 9. Takk for link Da mener jeg ikke at epilepsi og demens er et symptom men et tegn.
 10. Et lite sidespor på det med symptomer: "Symptomer og tegn er sentrale begreper i klinisk medisin. Symptom betegner vanligvis det subjektive som fremkommer i anamnesen, mens tegn er de objektive funnene fra undersøkelser." Tidsskriftet.no
 11. På studiet fokuserer de på at man skal si "person med demens" istedenfor "dement" - fordi man skal se personen, ikke sykdommen. Jeg er delvis enig, men vil likevel si at det er greit å bruke ordet dement. Det er jo det det er, uavhengig av om man liker ordleggingen eller ikke. "Dement" er jo per definisjon "person med demens". Men jeg forstår ikke hva du mener, Cathrine. Demens er jo en sykdom, ikke et symptom? Symptomer på demens er jo f.eks hukommelsestap, konsentrasjonsvansker, tap av dømmekraft osv. Demens i seg selv er ikke et symptom. Det blir jo som med epilepsi: epilepsi er forstyrrelse i hjernens signaler, og symptomer på dette kan være krampeanfall, rykninger, bevissthetstap eller synsforstyrrelser. Mao er ikke epilepsi et symptom. Det kan hende jeg misforsto deg...
 12. tonjeo

  Økonom som drømmer om å bli jordmor

  Hei. Jeg har også samme ønske. Har en jobb som er veldig godt betalt, men føler for en jobb som gir meg mye mer. Jeg er eldre enn deg da, 43. Tenker allikevel at gjør jeg dette nå får jeg en jobb jeg vil virkelig være glad i til jeg blir pensjonist. Hvor i landet bor du @guestjente28?
 13. Jeg syns det er et stort avvik at pasienten ble vurdert HLR minus, hadde to legetilsyn i løpet av formiddagen og pårørende ble varslet, men hverken lege eller sykepleier diskuterte å sette pasienten på lindrende medikamenter ved behov. Når man tar en slik samtale med pårørende (og pasienter der det er mulig) vektlegger man alltid at når vi beslutter å sette HLR minus og avslutte aktiv behandling så skal vi gjøre alt vi kan for å lindre denne pasienten best mulig. Det hadde vært interessant å vite hva legen snakket med pårørende om og hvordan det ble journalført i ettertid, men det sier artikkelen ingen ting om. Om det faktisk dreide seg om en preterminal/terminal pasient (noe artikkelen ikke sier konkret, men det er nærliggende å tro det) så burde det også få konsekvenser for de som var på dagvakt (ansvarlig sykepleier som snakket med legen og legen) for å ikke sette i gang et forsvarlig regime for å lindre pasientens plager. Jeg har selv kommet på jobb og hatt ansvar for preterminale pasienter som ikke har forordnet annet enn Paracet tbl ved behov, da ringer jeg alltid legevakt når det feks er fredags kveld slik at dette er i boks i fall pasienten skulle få behov for noe i løpet av helgen før det er lege tilstede. Det kan ofte ta lang tid før legevakt ringer tilbake, og i noen tilfeller syns legevaktlege det er vanskelig å forordne slike medisiner per telefon uten å se pasienten, noe jeg har all forståelse for. Om man ikke har fått tid til å gjøre dette i forkant, hva (unnskyld uttrykket) pokker skal man gjøre om en pasient blir akutt dårlig/har enorme smerter/respirasjonsproblemer ol? Trist sak, men som sagt syns jeg lege som var tilstede og sykepleier på dagvakt burde ta sin del av ansvaret.
 14. Jeg er enig med Krøger og Lomheim. Det er noe kunstig og sykepleieteoretisk (ikke ment positivt) over problemstillingen.
 15. MariusM

  Immunterapi mot kreft

  Vi bruker kombinasjoner av kjemoterapi på flere måter, både ulike cytostatika, cytostatika/immunterapi og signalhemmere. Jeg kan kun komme på et par-tre pasienter som har fått kombinasjon av cyt/immun hos oss. Ja det er litt interessant at det kan ta så lang tid, og at det er så tilfeldig. Det er noe av det som gjør det litt spennende å jobbe med også. Immunterapi er imidlertid større enn de medikamentene vi bruker så det kan være mange former for bivirkninger jeg ikke kjenner til. Det er vel egentlig -itt'er vi ser når vi ser noe som minner om bivirkning av legemiddelet. Likevel, har du moderat kols, og lungekreft så kan det f.eks være vanskelig å skille en moderat pneumonitt fra kolsforverring eller pneumoni. Endring i apetitt eller "energi" kan være pga en sykdom i regress eller pseudoprogresjon, bedre smertelindring eller forverring av smerter, endret håp/bekymring, eller hypofysitt. Det er langt mer subtilt enn f.eks kolitt eller dermatitt. Nei jeg har ikke det - men alle medikamenter kan gi reaksjoner, og det kan være en mild allergisk/immunologisk reaksjon på legemiddelet. Jeg blir kanskje mest mistenksom på det når du sier at han fikk feber under eller rett etter infusjon.
 16. Sykepleierstudinen

  Vi som venter på svar fra S.O..

  Hva ble snittet der dere har søkt? venter spent på årets poenggrenser som blir publisert i dag.
 17. Guest

  Økonom som drømmer om å bli jordmor

  Hei! Hva ble det til? Fullførte dere? Jeg vurderer også sykepleie til neste år. Skremmende da jeg har en godt betalt kontorjobb og har allerede tatt master og har masse studielån 😄 men jeg begynner å bli helt overbevist om at dette er den eneste veien å gå. Og i tilfelle jeg ikke skulle like det så har jeg allerede en utdanning å falle tilbake på!
 18. Tenkte litt på dette og fant ut at pasienter med psykiatriske lidelser ofte omtales på samme måte. Deprimerte, psykotiske, schizofrene, paranoide, maniske osv. Tenkte videre, er demens en sykdom, er det ikke bare et symptom? Det er kanskje derfor man sier demente, på samme måte som man kan si epileptikere, epilepsi er jo ingen sykdom kun et symptom.
 19. Cathrine

  Vi som venter på svar fra S.O..

  Gratulerer til deg også
 20. Gummybear

  Vi som venter på svar fra S.O..

  Kom inn der jeg ville Snittet har økt, ja. Er kult at sykepleien blir mer populært da!
 21. Cathrine

  Immunterapi mot kreft

  Takk for langt og grundig svar. Kombinerer dere av og til kjemoterapi og immunterapi? Interessant at bivirkninger kan oppstå så lenge etter som 1,5 år. Forstår da at de ikke får infeksjon, men en innflammasjon siden det behandles med steroider. Er det andre bivirkninger enn det som ender på -itt. Altså mer subjektive? Hørte om en som hadde fått feber av immunterapi. Først trodde de det var pga tumorene, men fikk bekreftet at det var immunterapien da feberen økte mens/rett etter at pasienten fikk infusjonen. Har du opplevd det?
 22. Cathrine

  Vi som venter på svar fra S.O..

  Gratulerer Hva var snittet i år?
 23. christy

  Vi som venter på svar fra S.O..

  Jeg kom inn! 😀 Snittet har økt veldig, så sykepleie er uten tvil blitt kjempepopulært. Hva med deg?
 24. https://sykepleien.no/2016/10/er-det-lov-si-dement-0 Ja hva sier dere og hva tenker dere? Er det greit å omtale pasienter med demens for demente? Mange mener det er stigmatiserende å si demente fordi ingen er sykdommen sin.
 25. Gummybear

  Vi som venter på svar fra S.O..

  Kom dere inn der dere ville?
 26. Earlier
 27. Cathrine

  Intramuskulær injeksjon

  Ja sykepleieren tenker nok mer på blotting av pasient osv. enn legen.
 28. MariusM

  Intramuskulær injeksjon

  Er det litt sykepleierperspektivet vs. legeperspektivet som gjør seg gjeldende? Sykepleier tenker at vel er det som oftest helt trygt om en gjør det riktig - og pasienten får mindre vondt, trenger ikke å trekke buksa så langt ned og derfor er det best å velge rumpa. Legen tenker absolutt minst risiko - vel må pasienten tåle litt forbigående smerte og ydmykelse med å kle av seg mer, but who cares? 😂
 1. Load more activity
×