All Activity

This stream auto-updates   

 1. Yesterday
 2. På en geriatrisk avdeling har vi allerede en stor andel pasienter med affektive lidelser form av nedstemthet og depresjon. Noen får psykofarmaka, men hovedandelen får ikke det, og det fokuseres på miljøtiltak. Min erfaring tilsier hvertfall at slike symptomer forårsaket av Melatonin er heller sjeldent, noe som stemmer godt overens med bivirkningsbeskrivelsen i felleskatalogen (≥1/1000 til <1/100). Vi fokuserer på å gi medikamentet til samme tid hver dag, samt forsøk på å gjenopprette normal døgnrytme vha. å legge pasienten til samme tid hver dag, og forsøke å redusere mengden soving på dagen.
 3. Last week
 4. Takk for lenke Ut fra din erfaring er det jo absolutt verdt å prøve melatonin (Circadin). Synd dere ikke har midler til å kjøpe dagslyslampe. Ser inne på NEL at de anbefaler det når man gir Melatonin. Hvilken erfaring du har i forhold til økning av affektive symptomer hos dine pasienter som får melatonin, er det et problem? https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/geriatri/tilstander-og-sykdommer/demenssykdommer/alzheimers-sykdom/
 5. https://www.uptodate.com/contents/sleep-wake-disturbances-and-sleep-disorders-in-patients-with-dementia?source=search_result&search=melatonin dementia&selectedTitle=1~150
 6. Nei, dagslyslampe er dessverre noe vi ikke har midler til. Min erfaring med Heminevrin 300-600 er at det i noen tilfeller kan ha en motsatt virkning, og at pasienter med demens gjerne kan bli mer forvirret, og svimmel. Dette igjen fører til økt risiko for fall, og at pasienten kan bli mer utaggerende. Har opplevd opptil flere pasienter som ikke sover, til tross hvor mye Heminevrin de får (1200-1600mg). Melatonin opplever jeg ofte kan hjelpe eldre med søvnvansker (2mg depot, ala Circadin). Jeg bruker forøvrig uptodate.com for å holde meg oppdatert på det nyeste innen forskning. Her er en lenke til informasjon om søvnforstyrrelser hos eldre, hvor melatonin blant annet nevnes for å gjenopprette den circadinske rytmen, og er noe omdiskutert hvorvidt det har effekt eller ikke. Det er vel som med Heminevrin at det fungerer for noen.
 7. Dette var jo veldig interessant at Melatonin kan ha bedre effekt enn Heminervin. Bruker dere også daglyslampe til de som får Melatonin?
 8. Jeg har ingen erfaring med dette, men ser det er skrevet om det her i forumet tidligere. I påvente av at noen andre svarer deg kopierer jeg inn noe som kanskje kan være til litt nytte Du finner hele tråden her: http://sykepleiediskusjon.net/index.php?/topic/23990-ønsker-å-flytte-til-usa-og-jobbe-som-spl-trenger-info-ift-hvordan-kan-jeg-få-til-dette/#comment-35493
 9. Hei. Jeg går 2. året på sykepleien, og planen har vært fra starten å flytte til usa etter endt studie, da kjæresten min bor og studerer medisin der. Nå er det jo slik at man må jobbe 2 år her før man evnt kan gå videre på videreutdanning. Spørsmålet mitt er om jeg evnt må jobbe i 2 år her før jeg kan søke om å bli autorisert der? Eller kan jeg flytte bort der så fort jeg får sjangs, jobbe som sykepleier, og evnt videreutdanne meg ganske kjapt (vil ikke vente 2 år) om jeg ønsker det? Noen som har noe erfaringer/fakta/tips?
 10. Vet ikke mot operasjonsangst, men jeg har svært god erfaring med Melatonin mot søvnproblemer hos pasienter med alderssykdommer som Alzheimer og demens generelt. Der Heminevrin feiler, har Meltaonin mer enn én gang vært redningen i bevarelsen av god søvnhygiene, og gjenopprette normal døgnrytme.
 11. Jeg har ingen erfaring med dette, men fant denne posten som jeg linker til over her. Så ja, det ser absolutt ut som det er mulig for deg å søke på videreutdanning innen anestesisykepleie. Som du ser syntes denne sykepleieren det var en fordel med erfaring fra kommunen, akkurat slik som du tenker
 12. Jeg er en sykepleier med arbeidserfaring på mer enn 2 år, men kun fra primærhelsetjenesten, da fra en større, faglig sterk hjemmesykepleiesone og et helsehus (korttids- og ø-hjelpsplasser). Har over C i snitt fra grunnutdanningen. Har alltid villet videreutdanne meg, og operasjonsykepleie eller anestesisykepleie har endt opp som de videreutdanningene jeg synes virker spennende, og som virker verdt den ekstra studietiden. Men skal jeg søke, tror jeg at jeg må legge planene nå, før jeg "gror fast". Så var det opptakskravet. Enkelte studiesteder definerer rett ut "2 års arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten" mens andre har den mer diffuse "2 års relevant arbeidserfaring". Nesten all informasjon er gjennomsyret av formuleringer som "sykehuset ditt" og lignende. Er dette en gammeldagshet som har vokst fast i formuleringene eller et ufravikelig krav? Jeg opplever jo at min arbeidserfaring er langt mer relevant enn arbeidserfaringene til sykepleiere på postoperative elektive avdelinger f.eks. Jeg jobber i kommunen, men jeg jobber med multimorbide, ofte uavklarte pasienter med sammensatte problemstillinger. Teller det for noe? Jeg står regelmessig alene i situasjoner og beslutninger der en sykepleier i spesialisthelsetjenesten har andre sykepleiere og vakthavende leger å støtte seg på. Må jeg nå eventuelt skifte beite i to år før jeg kan søke videreutdanning? Er det realistisk i det hele tatt å søke operasjon eller anestesi med "bare" den kommunale arbeidserfaringen? Er det realistisk å komme seg gjennom videreutdanningen og få relevant arbeid på andre siden? Hilsen litt rådvill sykepleier.
 13. Ikke direkte svar på det du spør om, men ser det er skrevet litt om Australia her på forumet. Legger inn søket, i tilfelle det kan være til litt hjelp. http://sykepleiediskusjon.net/index.php?/search/&q=australia&sortby=relevancy Hold oss gjerne oppdatert om hvor du velger å ta din praksis. Spennende dette Fortell oss også gjerne om praksisen din i Afrika. Hvor var du og hva slags praksis var det?
 14. Ingen serie eller TV program, men et radioprogram med tittelen "I huvudet på en hjärnkirurg": https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/213335?programid=3103
 15. Fant tilfeldigvis denne der det står at melatonin trolig har like god effekt som benzodiazepimer mot operasjonsangst: https://www.fhi.no/publ/2015/melatonin-demper-operasjonsangst/ Jeg synes det var overraskende, noen som har erfaring med dette?
 16. Jeg leste det her: http://nito.osigraf.no/emne/sukkervann-som-smertelindring/ Kopierer inn det de skrev:
 17. Ingen erfaring, vil bare linke denne artikkelen til deg: https://www.nrk.no/rogaland/uis-lar-vaere-a-advare-mot-antibiotikaresistente-bakterier-1.13608312 Men siden du tdligere har hatt praksis i Afrika som også har høy forekomst av mrsa er du sikkert kjent med risikoen.
 18. Hvor leste du det?
 19. Ja det var et par vendinger mindre enn min regning, men godt for meg å se at jeg ikke var helt far off på svaret. Slet litt med den der, da jeg ikke har regnet på dråpetakt siden praksis.. bruker som sagt pumpe på tidskritiske infusjoner. Ellers går det litt sånn på gefühlen. Når det er sagt ville jeg ikke infundert 40 mmol på 3,3 timer, ref. elektrolyttveilederen: "Maksimal infusjonshastighet: 20 mmol kaliumklorid/time i perifer vene. 40 mmol kaliumklorid/time i sentral vene. Obs! kontinuerlig EKG monitorering ved infusjonshastighet > 10 mmol kaliumklorid/time. "
 20. Hei. Jeg jobber fast på natt i kommunen. Det har seg sånn at vi er nødt til å jobbe en ekstra helg i sommer i tillegg til den faste hver 3. helg. Vi får ikke betalt noe ekstra for den helga da ledelsen sier at det er en del av turnusen. Er det noe der ute som har vært bort i lignende?
 21. Earlier
 22. Leste nylig at bioingeniører anbefaler å gi urolige babyer sukkervann før blodprøvetaking, også hvis de skal måle blodsukker. Glukose blir jo tatt såpass fort opp at det kan da ikke være tilrådelig å gi sukkervann før man måler blodsukker. Hva tenker dere?
 23. Luftsmerter er ikke problemet, magekrampene skyldes IBS.
 24. Tusen takk. De har en sånn oversikt for UiS og. Jeg får skrive den ut og krysse av etter hvert som jeg har lært meg det
 25. Fant denne på siden til HIOA, der står det hva du skal kunne: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Bachelor/Sykepleie-Sandvika/Programplaner-for-tidligere-kull/Programplan-for-Bachelorstudium-i-sykepleie-Sandvika-kull-2016/SYBAS1010-Anatomi-fysiologi-og-biokjemi-2016
 26. Du må vite hvordan en celle er bygget opp og hvordan det fungerer. Du må også kunne navnene på de forskjellige organene, hvor de ligger og hvordan de fungerer. Dette er også viktig kunnskap å ha før man starter med sykdomslære. Anatomi, fysiologi og biokjemi kan virke overveldende, men jeg er sikker på at du klarer det
 27. Må bare oppdatere her da, at jeg ble ferdig med generell studiekompetanse våren 2017, og jeg kom inn på sykepleierstudiet nå denne høsten! Så det er bare å følge drømmen sin, og jobbe hardt for det, så kommer man dit man vil!
 1. Load more activity