Jump to content
Sykepleiediskusjon

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Riktig svar er legemiddelutslett. Gratulerer så masse til Nonmaleficence som hadde rett svar og vant loddtrekningen! Pm sendes snart. Takk til alle som deltok. Etter jul kommer nye konkurranser Figur 1 Eksantematisk (makulopapuløst) legemiddelutslett (etter inntak av terbinafin) Vanlige former for legemiddelreaksjon EKSANTEMATISK LEGEMIDDELUTSLETT 70 – 95 % av alle tilfeller av legemiddelutslett er generalisert utslett, i nyere litteratur kalt eksantematisk legemiddelutslett, med milde eller fraværende allmennsymptomer (1, 11). Denne reaksjonstypen ble tidligere gjerne betegnet som morbilliformt eller makulopapuløst legemiddelutslett. Utslettet er oftest et kløende makulopapuløst, morbilliformt eller urtikarielt generalisert eksantem (fig 1). Ved fravær av ekstrakutane funn, slik som redusert allmenntilstand, feber, spesifikke organfunn, er prognosen oftest svært god (1) Årsaken til denne typen utslett er undersøkt i flere større overvåkingsprogrammer, og forskjellige antibiotika er angitt som hyppigste utløsende legemiddel (12). Reaksjonen er oftest en T-cellemediert, forsinket type IV-reaksjon med debut typisk 2 – 14 dager etter at pasienten har startet å ta et legemiddel. Lett feber er ikke uvanlig, men kan ofte være et tegn på selve sykdommen som behandles heller enn en reaksjon på et legemiddel. Utslettet debuterer oftest på truncus og konfluerer langsomt. Slimhinner, ansikt og håndflater er sjelden affisert, noe som er vanligere ved de fleste virusinduserte eksantemtyper. Legemidler er anslagsvis ansvarlig for ca. 50 – 70 % av alle slike utslett hos voksne, hos barn kun 10 – 20 % (2). Utslettet forsvinner gjerne i løpet av et par uker. http://tidsskriftet.no/2005/09/oversiktsartikkel/kutane-legemiddelreaksjoner
 3. Lære seg å lese EKG

  Ja jeg har i hvert fall mye glede av NEL. Tror du får billigere tilgang som student.
 4. Sykepleier uten videreutdanning med stetoskop?

  Enig i at stetoskop på hver seng er mest hygienisk. Inntil vi får det, benytter jeg sprit eller annen desinfeksjon der det faller naturlig. Når vil du si det er naturlig å lytte på pasienten? Jeg jobber for tiden med å lære meg lungelyder, men jeg er usikker på når det er indisert. Skulle virkelig ønske dette var pensum når jeg gikk på universitetet! Litteraturforslag tas imot med takk. Bruker for øyeblikket Jarvis Physical examination and health assessment pocket.
 5. Sykepleier uten videreutdanning med stetoskop?

  Bruker regelmessig stetoskop på jobb. Haddeundervisning om lytting på hjerte og lunger bl a på videreutdanning i intensiv. Hver seng har eget stetoskop, så vi går ikke rundt med det rundt halsen eller i lommen. Praktisk og enkelt når hver seng har eget, dessuten mye mer hygienisk. Synes på generelt grunnlag at sykepleiere burde lytte mer der det er naturlig. Vi er mer bedside hos pasienten og kan oppdage tilstander tidligere enn om man må ringe legen hver gang. Dessuten er det gøy
 6. Medikamentregning eksamen

  Slik regner jeg denne 100dråper/min / 20dr/min = 5ml/min 60min x 5ml/min = 300ml Pasienten har fått 300ml i løpet av en time. Jeg tror du består.
 7. Lære seg å lese EKG

  Tusen takk! Har vurdert å kjøpe tilgang til NLE før, kommer kanskje å gjøre det etterhvert. Filmen skal jeg kose meg med i kveld
 8. Burde jeg slutte i jobben?

  Enig med de to som har skrevet over her. Hadde jeg vært deg hadde jeg sluttet i jobben og prøvd å finne meg noe annet. Å få seg jobb som tilkallingsvikar (spesielt som spl. stud.) pleier å være enkelt. Jeg begynte på sykehjem som ufaglært vikar, opplevde det ikke sånn som du har gjort! Jeg fikk 3 opplæringsvakter, men ble fulgt opp og fikk den hjelpen jeg trengte hele tiden til jeg ble trygg i jobben. Følte aldri jeg sto alene om noe, det var alltid noe som kunne hjelpe. Lykke til!
 9. Last week
 10. Helsesøster

  Skulle gjerne ha hjulpet deg, men jeg vet ikke. Prøvde å søke opp på forumet her, men ble ikke noe klokere av det. Er det egentlig så mange steder man kan ta det på deltid? Vet at man kan ta det her: http://www.diakonova.no/master. Jeg vurderte en gang å søke der fordi de var de enste som hadde deltid i Oslo-området. Hvor i landet er det du tenker på?
 11. Lære seg å lese EKG

  Mange bra illustrasjoner https://legehandboka.no/sok?q=ekg illustrasjoner&templateSubGroup=Illustrasjoner, men det koster penger å ha tilgang til NEL Ellers synes jeg det er en lærerik video her. Der lærer du å forstå et EKG
 12. Panikk før anatomieksamen

  Håper dette kan hjelpe noe! Her har du full oversikt over nervesystemet (= I tillegg kan jeg anbefale at du jobber godt med stoffet i NFI. Jeg har også eksamen 18.desember (= Lykke til
 13. Lære seg å lese EKG

  Er det noen som kan anbefale gode bøker eller lignende for å lære seg EKG? Gjerne filmer også.
 14. Prokalsitonin (ProCT)

  Ja det tror jeg også at det tar lang tid før det blir vanlig å bruke ProCT. Lett å bruke det man er vant til, men i noen situasjoner er SR bedre enn CRP, men det er sikkert ikke de situasjonene du tenker på Fant denne oversikten: SR versus CRP SR begynner først å stige et døgns tid etter utviklingen av en inflammatorisk tilstand, mens CRP reagerer i løpet av 4 til 8 timer2 SR når typisk først et maksimum etter 5-7 dager, mens CRP topper etter få dager SR har en lang halveringstid på 4-6 døgn, mens CRP har en kort halveringstid på 20 timer CRP er derfor betydelig bedre enn SR til diagnostikk og monitorering av behandlingseffekten ved akutte inflammatoriske tilstander, inkl. infeksjoner SR kan være nyttig når prøvetaking skjer etter at sykdommens akuttfase er over http://nevro.legehandboka.no/handboken/nel/prover-og-svar/klinisk-kjemi/blodprover/senkningsreaksjon-sr/
 15. Minner om at svarfristen er før søndag 10.desember kl.24.00, og at årsaken til utslettet blir publisert mandag11.desember.
 16. Dette var bare noen tanker jeg hadde rundt dette. Håper likevel at det var til litt hjelp
 17. Vet ikke, kan ikke nok om det. Men vil tro de vil ha registrert dette som avvik for å vise hvor sårbart det er hos dere når en blir akutt syk på natten. At man da må hente en fra en annen avdeling som må settes inn i jobben. Vet ikke hvor forsvarlig det er. Vi kan alle bli så syke at vi ikke kan være på jobb selv om det er natt, og da må man ha en tilfredstillende backup løsning. Kanskje en bakvakt? Kopierer inn dette fra Sykepleien om å melde avvik: https://sykepleien.no/2009/02/du-plikter-melde-avvik
 18. Helsesøster

  Hei, har lyst å ta videreutdanning som helsesøster. Tenker deltid master studie. Noen anbefalinger på studiested som er bra? Å erfaringer med arbeidsmengde utenom samlinger?
 19. Prokalsitonin (ProCT)

  Leger er vel også litt vanedyr. CRP skulle erstatte senkning, men du ser fortsatt at begge deler brukes. Jeg tror nok det er lenge før vi ser at prokalsitonin blir tatt i bruk. I tillegg må som sagt kostnadene ned, slik at den kan konkurrere kostnadseffektivt med CRP og senkning.
 20. Prokalsitonin (ProCT)

  Takk for svar! Jeg kjente ikke ProCT før jeg hørte på disse forelesningene om sepsis Lurte da på når dette ble brukt og om det ble brukt, for har jeg forstått det rett så er det ikke alle sykehus som har tatt i bruk denne testen. Interessant å høre når dere bruker dette Nonmaleficence. Leste litt på NEL-Nevrologiske prosedyrer om ProCT. Der nevnes det som du sier om å skille mellom inflammasjon og infeksjon og at det derfor også kan få ned antibiotikabruken. Så også at det er en viktig sepsismarkør, stiger fortere enn CRP og den sier også noe om prognosen. Men ser dessverre at den også har sine feilkilder.
 21. Burde jeg slutte i jobben?

  Du må slutte i denne jobben med en gang, dette er ikke bra for deg. Ser ingen grunn til å vente på at det skal bli bedre.Slik som du beskriver det her skal det ikke være. Godt moren din fikk deg til å forsette på studiet, for du viser gode egenskaper som sykepleier. Støtter Nonmaleficence i alt som er skrevet i posten over her. Håper du går videre med dette. Ønsker deg masse lykke til og velkommen hit i forumet
 22. Det samme har skjedd meg da jeg har vært MYE syk i år som rett og slett er uheldige sykdommer. Jeg følte ikke at det var stigmatiserende da jeg bare er glad for at den muligheten finnes så jobben slipper å tape enda mer penger på meg enn de absolutt må.
 23. Jeg trodde jeg hadde satt meg godt inn i hva vi skal skrive avvik på, men den gang ei. Jeg jobber natt alene og ble ganske akutt dårlig midt på natta slik at det ikke var ansvarlig av meg å være på jobb da jeg deriblant besvimte. Jeg fikk tak i noen fra en annen avdeling og ga denne en veldig kjapp opplæring før jeg ble hentet. Jeg ble ringt til noen dager senere og fikk beskjed om at jeg måtte skrive avvik på hendelsen når jeg kom tilbake. Jeg forstår at det er en uønsket hendelse at jeg plutselig blir syk på jobb og at det ikke finnes noen tilfredsstillende backup plan, men går dette i avviksbegrepet altså? Jeg gjør som jeg får beskjed om altså, men kan noen forklare meg hvorfor dette er et avvik?
 24. Burde jeg slutte i jobben?

  Hei! Ut fra det du beskriver synes jeg du bør slutte i denne jobben. Som sykepleierstudent er det lett å få jobb på sykehus. Jeg gjorde dette selv, og sluttet i en jobb jeg misstrivdes i. Jeg tok jobb på en kirurgisk avdeling på sykehuset, men der får du nok ikke mer enn kanskje 3 opplæringsvakter. I tillegg er pleiebyrden til tider tung på sykehus, men jeg opplevde i hvert fall i mitt tilfelle at jeg fikk en god dialog med både sykepleiere og leger. Det gjorde at jeg lærte mye, og jeg fikk også hjelp når jeg ba om det.' Videre synes jeg situasjonen du beskriver på sykehjemmet er kritikkverdig på flere måter. Det er et arbeidsmiljø som ikke fremmer de ansattes beste, og helse. Det hadde vært interessant å sett hva arbeidsmiljøtilsynet sier om dette sykehjemmet. Jeg er smertelig klar over at flere sykehjem har overlast av ansatte som ikke snakker norsk, og er ufaglærte. Jeg tenker videre om dette sykehjemmet klarer å ivareta pasientens beste, og gi verdig behandling/pleie. Slike situasjoner du beskriver er ikke bare uverdig for pasienten, men for deg som arbeidstaker. Hvis du har ressurser og energi til det, vil jeg anbefale deg å snakke med f.eks. ditt forbund om hvordan du burde gå frem. Jeg vet også at enkelte lærere på studiet også kan være til hjelp i slike situasjoner, selv om det ikke handler om studiet direkte. Det er gjerne sykepleiere med lang fartstid/erfaring, som vet hvordan du bør gå frem. Jeg ser for meg at arbeidsmiljøtilsynet og kommunelege/fylkeslege hadde vært veldig interessert i tips om hvordan dette sykehjemmet drives. Avslutningsvis vil jeg absolutt poengtere at du bør bytte jobb. Ut fra dine refleksjoner i dette innlegget synes jeg du presenterer mange tanker som tyder på at du absolutt kan gjøre en god jobb innen sykepleien. Du har nok dessverre vært uheldig med tanke på arbeidsplass. Ikke la deg bli utnyttet, som dessverre mange ufaglærte/assistenter blir på grunn av ressursmangel både i form av økonomi og arbeidstakerkraft. Livet er alt for kort til å bruke tid på slikt som du har kjempet deg gjennom til nå. For din egen psykiske helse, gjør noe annet. Hvis du har noen andre spørsmål skal du bare ta kontakt, så kan jeg hjelpe deg så langt jeg har kapasitet.
 25. Burde jeg slutte i jobben?

  Jeg har i et par måneder jobbet på et sykehjem, og det er til tider så forferdelig krevende, at jeg rett og slett bare ligger i fosterstilling og gråter i flere timer etter at jeg har kommet hjem. Jeg begynte på sykepleien i august, men nå som jeg har skjekket ut mine fremtidige arbeidsmuligheter i virkeligheten, vil jeg droppe ut. Det gjør meg også enda mer trist. Jobber på en avdeling hvor beboerne trenger hjelp til det aller meste, men det er dog ikke problemet. Problemet er at jeg blir møtt med en utrolig dømmende holdning av flere av mine kollegaer, og ikke minst min sjef. Etter to vakter ble det forventet at jeg skulle klare meg selv, og utføre tunge løft alene. Tre måneder senere har jeg gjort mye fremgang og jeg klarer meg for det meste selv, men det er enda mye jeg lurer på og jeg trenger ofte hjelp dersom det er spesielt tunge pasienter eller løft. Dette forstår ikke kollegaene mine som helst bare vil fortsette med sitt uten å bruke unødvendig tid på å lære meg noe når de har annet de skulle ha gjort. Dette fører til at jeg gang på gang forlater beboerens rom med klumpen i halsen fordi jeg kun fikk gjort en middelmodig jobb. Uten å gå inn på detaljer har det vært noen scenarioer der jeg rett og slett VET at man skulle ha vært to ansatte for å kunne ivareta pasienten. Jeg føler meg rett og slett hjelpesløs, og gruer meg til å dra på jobb hver eneste gang. Selv om jeg ber om hjelp uten å motta det, får jeg kjeft for hver eneste ting jeg ikke enda har lært meg. Jeg har kun jobbet hver tredje helg siden august, så det sier seg selv at jeg enda er ny i gamet, noen forstår selvfølgelig dette, ingen arbeidsplass er svart hvitt, men de jeg somregel blir satt til å jobbe med, forstår ikke dette. Flere av disse snakker tyrkisk, og når de ikke vil at jeg skal skjønne hva de snakker om, legger de om til dette. Jeg synes det er utrolig ekkelt, spesielt da jeg vet at de snakker om meg. Jeg vet at dette ikke bare gjelder meg, men også flere andre studenter på arbeidsplassen. Det er flere som har sagt opp allerede, og vi har opplevd at studenter i praksis rett og slett ikke har møtt opp. Likevel blir det lett å over tid tenke at dette handler om meg og hvordan jeg egner meg som sykepleier. Jeg elsker å jobbe med mennesker, og det er det som gjør det hele så tungt. Jeg vil gjøre en bra jobb, og jeg gjør mitt aller beste og møter bestandig opp på jobb. Det forventes så mye mer av meg enn jeg kan, og jeg begynner rett og slett å tenke at jeg ikke er så egnet til dette yrket alikevel. Jeg har lyst å slutte i jobben, og evt søke etter jobb på et sykehus eller en annen avdeling. Burde jeg gjøre dette, eller bite tenna sammen og vente et halvår til for å se om det blir bedre? Jeg tror ikke lengre at jeg passer som sykepleier, og har lyst til å droppe ut. Min mor har klart å overbevise meg til å fullføre første året da hun tror det er denne jobben som har ført til at jeg har fått sykepleierutdanningen i vranghalsen, men jeg vet rett og slett ikke.
 26. Prokalsitonin (ProCT)

  Brukes vel heller sjeldent på grunn av kostnadene. CRP holder i massevis. Fine med Prokalsitonin er at den kan skille mellom inflammasjon og infeksjon. Er ikke alltid at jeg har full oversikt over blodprøvene som er tatt, men vet jeg har sett det som sagt en sjelden gang. Da gjerne for å avklare om det er grunnsykdom eller noe nykomment.
 1. Load more activity
×