Cathrine

Root Admin
 • Content count

  2,417
 • Joined

 • Last visited

1 Follower

About Cathrine

 • Rank
  Administrator

Profile Information

 • Gender
  Female

Recent Profile Visitors

73,157 profile views
 1. Jeg har ingen erfraing med dette, men jeg har også sett at det er kommet en videreutdanning innen sterilforsyning. Det jeg har sett har ikke vært for sykepleiere, men helsefagarbeidere. Tror operasjonssykepleiere som jobber på sterilforsyningsentraler ofte er ledere. Rett meg om jeg tar feil.
 2. Jeg tenker kanskje akuttsykepleie, alternativt er anestesi eller intensiv. Kanskje disse trådene kan hjelpe deg?
 3. Så flott at dere alle kom inn Gratulerer til dere også Camilla og Shania
 4. Gratulerer
 5. Gratulerer til deg også
 6. Gratulerer
 7. Nå er det lenge siden jeg har satt medisiner i sonde, så sprøyten kan ha endret seg siden den gang. Men sprøyten du bruker til sonde blir vel noe av det samme som når man bruker sprøyter ellers. Det vil alltid være en rest igjen i tuppen som kastes, og det er sprøyten laget for. Søkte nå på prosedyrer i forhold til PEG og da står det dette: For å unngå at gastrostomisonden tetter seg er det viktig at man skyller med lunkent vann etter at ernæring og medisiner er gitt. Bruk en ny ren sprøyte og skyll med ca. 100 ml vann. http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/perkutan-endoskopisk-gastrostomi-forberedelse-og-handtering#Medisiner
 8. Når man skyller skal man bruke en ny og ren sprøyte.
 9. 1-hypersensitivitet er en IgE-mediert allergi, feks høysnue, anafylaktisk sjokk, medikamentallergi m.m. Jeg kopierer inn det som står skrevet på NHI.no om årsakene til IgE- mediert allergi: IgE-mediert allergi Tilstander som skyldes IgE-mediert allergi (type 1 hypersensitivitet) er for eksempel høysnue, insektstikk, medikamentreaksjoner, eksem, anafylaktisk sjokk og noen typer matallergi. Når et allergen trenger inn i kroppen, kan det føres med lymfen til lymfeknuter. Her vil allergenet stimulere en T- lymfocytt, som aktiverer en B-celle slik at den produserer IgE antistoff. IgE antistoffet vandrer så med blodet til mastceller som befinner seg ute i vevet. IgE bindes til mastcellen. Kroppens første møte med allergenet og produksjonen av IgE, utløser ingen allergisk reaksjon. Dette kalles sensibilisering. En ny eksponering for allergenet vil derimot gi en allergisk respons. Denne responsen kalles symptomfase. Årsaken til at noen får allergisk reaksjon og andre ikke, ligger i mengden IgE som dannes. Personer som utvikler allergi, aktiverer mange T-celler første gang de er i kontakt med allergenet. Dette medfører at et stort antall B-celler aktiveres. Følgelig dannes mange IgE antistoffer mot allergenet. Ikke-allergikere får ingen sterk T-celle-respons når de er i kontakt med allergenet. Dermed dannes lite IgE. Vi kjenner ikke årsaken til at noen får en større aktivering av T-celler enn andre. Når allergikere eksponeres for allergenet for annen gang, vil det allerede være mange IgE antistoffer bundet til mastcellene i vevet. Allergenet (som er et antigen) bindes til antistoffet. For at det skal utløses en reaksjon, må det være mange IgE antistoffer bundet til mastcellene. Er det derimot kun et lite antall bundede IgE antistoffer, noe som vil være tilfelle hos ikke-allergikere, skjer det ingenting. Reaksjonen som utløses hos allergikere når allergenet bindes til antistoffene, er en ”mastcelledegranulering”. Dette innebærer at små ”korn” kalt granula inne i cellen, tømmes ut. Granula inneholder blant annet stoffene histamin og serotonin. Disse stoffene fører eksempelvis til økt sammentrekning av muskulaturen i luftveiene (slik at det blir vanskeligere å puste) og at gjennomtrengningsevnen fra kar og ut i vevet økes. Dermed kan for eksempel mer væske lekke ut og det kan oppstå ødem (væskeansamling i vevet) som fører til hevelse. Ved en allergisk reaksjon frigis det også en rekke andre stoffer. Dette kan blant annet resultere i økt slimutskillelse i luftveiene og allergisjokk (anafylaktisk sjokk). https://nhi.no/kroppen-var/sykdomsprosesser/allergi-detaljert-oversikt/
 10. Velkommen som medlem Hyggelig at du vil bli sykepleier, og at du har fulgt med på det som blir skrevet her på forumet. Krysser fingre for at du kommer inn på studiet til høsten!
 11. Synes artikkelen jeg har lagt ut i denne tråden gir en god beskrivelse av hva sykepleie er:
 12. Sykepleiere og leger har ett tett samarbeid, men våre funksjoner er forskjellige. Leger diagnostiserer sykdom og behandler. Sykepleie er et omsorgsfag. Vårt fokus er en helhetlig ivaretakelse av pasienten som gjennomgår en behandling, for å si det kort. Uten sykepleiere eller uten leger hadde det ikke fungert. Vi utfyller hverandre.
 13. Ja det er et veldig interessant, men ganske tøft studie. Du kan også gå inn på nettsidene til de ulike studiestedene og lese litt om hvordan studiet er lagt opp. Om det er noe mer du lurer på, så er det bare å spørre
 14. Velkommen hit Nå er det en stund siden jeg studerte så ting kan ha endret seg, og mulig det varierer fra studiested til studiested. Da jeg studerte (og slik tror jeg det fortsatt er) måtte man igjennom ulike fagfelt i løpet av utdannelsen. Vi hadde praksis i indremedisin, kirurgi, geriatri, psykiatri, barn og helsefremmende og forebyggende arbeid. Vi fikk noen alternativer å velge imellom innen hvert fagfelt, og min indremedisinske praksis var faktisk på en barneavdeling. Jeg hadde praksis på indremedisinsk barneavdeling, nevrokirurgisk avdeling, hjemmesykepleie, føde/barsel, bedrifthelsetjeneste, psykiatrisk institusjon. Var også en uke på et legesenter, og to dager med ambulanse. Ambulanse var ikke obligatorisk, men noe jeg ønsket.
 15. Dette høres ikke ut som en lett situasjon, men veldig bra du reagerer. Jeg ville tatt det opp med sjefen. Tror ikke det blir så enkelt for deg å komme med forslag om nye rutiner, nå som du er helt ny. Men veldig viktig at du tar det opp med sjefen, det du beskriver høres ikke akseptabelt ut. Angående respekt for deg som sykepleier, så høres det kjent ut. Husker fra da jeg selv var nyutdannet, at det kunne være vanskelig med noen av hjelpepleierne. De var ute etter å ta meg, som sykepleier. Påpekte små uvensentlige feil hele tiden, eller påpekte at jeg gjorde ting litt annerledes enn det de var vant til. Etter hvert fikk de heldigvis respekt for mine valg som sykepleier. Jeg merket senere at alle nye sykepleiere på avdelingen fikk gjennomgå på samme måte som jeg hadde opplevd, av de samme hjelpepleierne. Så når det gjelder det at de ikke respekterer deg som sykepleier må du nok bare stå på ditt. Forhåpentligvis vil de få respekt for deg etter hvert. Håper du gir oss en oppdatering Og lykke til!