LarsAS

Members
 • Content count

  15
 • Joined

 • Last visited

About LarsAS

 • Rank
  Member

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.hig.no/forskning/helse/sykepleie/aio_master
 • ICQ
  0

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Gjøvik
 • Interests
  Anestesisykepleier, høgskolelektor
 1. Er du interessert i videreutdanning i AIO-sykepleie? Søknadsfrist 1. september, oppstart januar 2018 Se www.ntnu.no/ihg/aio Ta kontakt om du lurer på noe!
 2. Ja, de alle de "vanlige" videreutdanningene ved de "vanlige" utdanningsinstitusjonene gir rett til støtte :-)
 3. Hei, Riktig som Guest Splgjest sier, sjelden at det er noe som reverseres. Muskelrelaksantia (riktigere nevromuskulære blokkere) som cisatrakurium (Nimbex(R)) og rocuroronium (Esmeron(R)) kan reverseres med neostigmin (riktigere Robinul-Neostigmin), og da KAN det teoretisk sett forekomme de som kalles re-curarisering, at reverseringsmiddelet har kortere virketid enn medikamentet. Men i alle vanlige tilfeller går det så lang tid fra en gir medikamentet til det reverseres at det ikke er et praktisk problem. Historisk var det et større problem med bruk av pancuronium som hadde mye lengre virketid. Et større problem nå kan være at medikamentet ikke er reversert, og at pasienten ikke har fått tilbake full muskelkraft (restcurarisering). Det samme kan også skje om en velger å gi nalaxon til en pasient som har fått for mye langtidsvirkende opiater (derfor gir en oftest først intramuskulær så intravenøs nalaxon ved overdoser "i felt"). De vanligst brukte anestesimidlene forøvrig går relativt fort ut (propofol, remifentanil, sevofluran, desfluran). Unntaket er fentanyl som er et langtidsvirkende opiat, men der er det også ofte langtidseffekten som er tilsiktet, for å gi langvarig smertelindring etter inngrepet. Etter de fleste inngrep er det vanlig å ha pasienten helt våken ved avslutning, slik at paisenten ogås kan hjelpe til med å flytte seg over i seng selv. Ved godt planlagte anestesier på dagkirurgiske avdelinger hvor kirurgien ikke er noen hindring, er det ikke noe problem å ha pasienten utskrivingsklar etter en halvtime. Komplikasjoner som smerter og kvalme kan forlenge dette. I tillegg er det ofte ønskelig kirurgisk at pasienten ikke er oppe og spretter riktig med en gang, og vi kan da velge anestsimidler som gjør pasienten litt "tyngre" etterpå. Håper dette var litt oppklarende :-)
 4. Kjenner du noen som vil bli operasjonssykepleier? Ledige restplasser på NTNU i Gjøvik med oppstart 4. januar. Fokus på operasjonsspesialiteten fra "Dag 1", eget emne i de medisinske og naturvitenskaplige tema (alt er ikke felles med A og I) og masse ferdighetstrening og simulering for å sikre best mulig læringsutbytte når praksis starter. Ta kontakt for mer info: lars.svarthaug@ntnu.no el. tlf 90191898 https://www.ntnu.no/hos/aio-sykepleie
 5. Hei, og beklager sent svar! Det er påbygningen til master for de som har en videreutdanning fra før som tilbys på deltid, det samme med master i allmennsykepleie. Begge disse er basert på samlinger, og kan gjerne tas av folk som bor andre steder. Spesialiseringene i AIO- er på heltid, og fordrer at du deltar på "alt". Ta gjerne kontakt direkte om du lurer på mer :-)
 6. Fortsatt interessert i videreutdanning? Se http://sykepleiediskusjon.net/index.php?showtopic=24410
 7. NTNU i Gjøvik utlyser master/videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonsykepleie, samt master i klinisk sykepleie med allmennfordypning med søknadsfrist 15. september. Ikke la sjansen gå fra deg, frie studieplasser (dvs ikke knytte til kvote) på alle studieretninger Les mer om hvordan vi bruker simulering som en integrert del av utdanningen ved et av Nordens ledende simuleringsentre Velkommen som søker! Ta kontakt om du har spørsmål: lars.svarthaug@ntnu.no
 8. Høgskolen i Gjøvik (fra 1.1.16 NTNU Gjøvik) utlyser videreutdanning i AIO-sykepleie (1,5 år heltid) med mulighet til å ta master over ett år på deltid etter endt videreutdanning, og et fireårig løp hvis du vil ta en master i klinisk sykepleie. Søknadsfristen er 1. september, så kast deg rundt :-) Les mer her: http://www.hig.no/studietilbud/master/klinisk_sykepleie Ta gjerne også kontakt med lars.svarthaug@hig.no om du lurer på noe :-)
 9. Kjenner du noen som vil bli intensiv- eller operasjonssykepleier? Høgskolen i Gjøvik startet i dag opp videreutdanning i AIO-sykepleie, og noen studenter møtte ikke opp. Kan du begynne i løpet av et par-tre uker skal vi nok klare å få deg "inn på sporet". Ta kontakt om du du er interessert på lars.svarthaug@hig.no eller på tlf 90191898 Se noen glimt fra AIO i Simuleringssenteret Høgskolen i Gjøvik her: http://youtu.be/12FaJ8lg1sI
 10. Hei! Her er to videoer hentet fra Simuleringssenteret ved Høgskolen i Gjøvik for de som måtte ha interesse for det :-) og
 11. Hei! Har ikke vært inne her på lenge, så jeg har ikke sett denne tråden. For å avlive en myte først, anestesisykepleie er ikke bare fart og action... Men det er litt av det også, men mest av alt en mulighet til å fordype deg i et kjempespennende fagområde hvor du får mulighet til å bli god, bruke hodet og jobbe selvstendig Primæroppgaven til en anestesispl er beskrevet i funkjsonsbeskrivelsen: Anestesisykepleieren skal ved hjelp av relevant kunnskap og sin kliniske kompetanse ivareta pasientens behov for sykepleie og anestesi: i den pre-, per- og post- operative periode ved spesielle undersøkelser/behandlinger i akutte livstruende situasjoner ved akutt eller kronisk smerte Anestesisykepleieren anvender spesialisert medisinsk utstyr og bidrar ved sin spesialkompetanse til at medisinsk behandling gjennomføres på en forsvarlig måte. Hentet fra: http://www.alnsf.no/index.php/om-alnsf/dokumenter-og-vedtekter/56-funksjonsbeskrivelse-for-anestesisykepleiere I hverdagen jobber du som anestesisykepleier med å bedøve pasienter til operasjoner (narkose eller regional (spinal, pleksus etc), evt i lokalbedøvelse, da ofte med sedasjon i tillegg). Ved innledning av anestesien jobber du alltid sammen med en anestesilege eller en annen anestesisykpleier, men underveis er du oftest (unntatt på de sykeste pasientene og de mest komplekse/spesielle operasjonene) alene som anestesipersonell på operasjonsstua. Da administrerer du anestesien og må gjøre selvstendige valg og vurderinger, og konfererer når du er i tvil. Som anesteissykepleier får du også en spesialkomeptanse på å håndtere luftveier (maske/bag, intubasjon, larynxmasker etc), og blir veldig god på å legge venekanyler på pasienter. Kombiner dette med solid teoretisk kunnskap og trening i og erfaring med akutte situasjoner, så har du en kompetanse som er veldig ettertraktet, og som gjør at anestesisykpleieren er en naturlig del av feks stansteam, traumeteam etc. Så en del action, det blir det Det jeg liker med yrket er imidlertid ikke bare det akutte, men det at en får muligheten til å bli god på et område, og ha mulighetene til å gjøre en god jobb. Du har bare en pasient om gangen, og har da muligheten til å få gjort en så god jobb som du kan, uten det stresset og presset som ofte oppleves på sengeposter etc. Så jeg vil absolutt anbefale å tenke på anestesi om du ser på deg som en rimelig dyktig sykepleier som har lyst på nye utfordringer. Egenskaper som jeg mener en må ha som anestesisykepleier er evne til å holde roen, ha oversikt og ikke minst å være nøyaktig, på grensen til nevrotisk Her er noen videosnutter fra videreutdaningene i AIO-sykepleie vedd Høgskolen i Gjøvik. Håper dette har gitt svar på litt av det dere lurte på, og velkommen inn i anestesifaget og mvh Lars Svarthaug, HiG
 12. Interessert i videreutdanning? Høgskolen i Gjøvik tilbyr videreutdanning i anestsi-, intensiv- og operasjonssykepleierutdanning, søknadsfrist 1. september, oppstart januar 2013. Sykehuset Innlandet HF tilbyr også noen stipender. Se www.hig.no/helse/sykepleie/aio Ta gjerne kontakt med meg på lars.svarthaug@hig.no eller på Twitter, @svarthaug, dersom du lurer på noe. Pga ferie kan det drøye litt med svar, men det kommer:-)
 13. Hei! Jeg tillater meg å drive litt ren reklame for videreutdanninga vår i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, med oppstart i januar 2011, søknadsfrist 1.september. Ta gjerne en titt på http://www.hig.no/helse/sykepleie/aio om du er interessert, og nøl ikke med å ta kontakt om du har spørsmål! mvh lars.svarthaug@hig.no
 14. Noe av det beste med å begynne i en spesialavdeling, syntes jeg var muligheten til å kunne konsentrere seg om en eller bare noen få pasienter, og gjøre en god jobb der, så jeg skjønner godt dine frustrasjoner Det jeg egentlig tenkte å kommentere var hva det lønner seg å gjøre for å komme inn på spesialutdanning. Ja, det er et krav om to års praksis, men jeg vet fra flere steder at det har vært strukket litt i enkelte situasjoner. Ytterligere praksis gir ofte ekstrapoeng, og også praksis på såkalte "relevante avdelinger". En ting som mange ikke tenker på, er at også annen høyere utdanning gir ekstrapoeng, så det er absolutt ikke dumt å tenke på muligheten for å ta noen emner på universitet eller høyskole for å samle noen ekstrapoeng. Nå er det fleste AIO-utdanninger finansisert ved at høgskolene/universitetene har som en del av sin rammefinasiering, og ikke som før da de var oppdragsfinansiert. Det gjør også at sykhusene/helseforetakene i mindre grad gir stipender, men de har likevel behov for spesialsykepleiere. Det gjør også at det innne enkelte spesialiteter har vært mindre rift om plassene, og enkelte utdanninger har ikke blitt fylt opp. Det gjør at det så absolutt er større muligheter for å komme inn på videreutdanning, selv om en ikke har 7-8 års erfaring og høyt karaktersnitt, noe som ofte var tilfelle for noen år siden. Bakdelen er at en ikke får en betalt utdanning, men husk at dette er en utdanning som gir studiepoeng og rett på studielån, og som blant annet hos oss (HiG) gir mulighet for innpasning i en master i klinisk sykepleie. Det er jo de færreste yrker forøvrig som kan få en betalt videreutdanning, som oftest er jo dette et valg en gjør for å komme videre i ens egen karriere. Hvis dere lurer på noe om videreutdanning innen AIO, så bare ta kontakt! mvh lars.svarthaug@hig.no http://www.hig.no/helse/sykepleie/aio
 15. Heldigvis har verden endret seg litt ifht til da jeg var student, og lærerne drev med sine hovedfag, stort sett i sykepleievitenskap... Nå har jeg selv lærer på videreutdanning i anestesisykpeleie, og selv masterstudent i klinisk sykepleie. Høgskolen hvor jeg jobber(Gjøvik), har akkkreditert en masterutdanning i klinisk sykepleie, hvor videreutdanning i sykepleie godskrives med 60 studiepoeng, og de resterende 60 er som du skriver innen forskning; dvs etikk, vitenskapsetikk, forskningsetikk, kvalitative og kvantitative metoder (30 stp)(ja da, noe er tørt ) og masteroppgaven (30 stp). Det fine er at det er praktisk rettet, det er en master i klinisk sykepleie, ergo kan du ta utgangspunkt i kliniske, praksisnære tema. Anbefales! Videreutdanningen som jeg jobber med, AIO, er praktisk rettet, dvs rettet mot å kvalifisere til en ny funksjon som spesialsykepleier. 50% av studiet er praksis, men det er ikke dermed sagt at det er teorifritt, og teorien forsøker vi å få så praksisnær som mulig. Dvs, for å fungere som spesialsykepleier MÅ du ha gode teoretiske kunnskaper, du MÅ ha gode praktiske ferdigheter, og du MÅ utvikle gode holdninger. Det er kanskje det siste området jeg selv satte mest pris på å ha de påkrevde to års erfaring før videreutdanning, og der jeg ser at studentene våre har godt utbytte av å ha erfaring, for da kan de ta utgangspunkt i den erfaringen de selv har. Vi hadde rett før sommeren seminar i etikk og juss, som jeg må innrømme at ikke i utgangspunktet var mine favorittemner, men ved å ta utgangspunkt i praktiske erfaringer og praksisnære situasjoner, tror jeg også studentene syntes det ble en interessant dag. For hva gjør du feks når pasienten ikke vil, eller når rapporten skal gis over hodet på andre pasienter? Synes du videreutdannig høres spennende ut, så ta gjerne kontakt, eller sjekk http://www.hig.no/studietilbud/helse/kurs ! Vi starter også opp videredanning innnen AIO i januar 2011, med søknadsfrist 1.sept 2010. http://www.hig.no/helse/sykepleie/aio mvh Lars A Svarthaug lars.svarthaug@hig.no