Jump to content
Sykepleiediskusjon

Elki

Members
 • Content count

  34
 • Joined

 • Last visited

 1. Jeg har jobbet på sykehjem somatisk avd, men vi hadde mange pasienter med alvorlige demensdiagnoser. Alle med forskjellige behov. Opplevde at de fleste søkte trygghet, og hadde glede av å få besøk av kjente eller være med personalet. For mye stimuli, f.eks nye omgivelser, mange mennesker osv kunne føre til mer forvirring, utagering, engstelse eller depresjon for noen. Andre hadde glede av å være med på turer, underholdning, få oppgaver osv. Man må prøve seg litt frem tenker jeg
 2. Ikke ukjent problematikk. Jeg tror man kommer langt med litt ydmykhet. Husk at hjelpepleierne har mye erfaring. Nyttiggjør deg av deres kunnskap, ta de med i diskusjoner, spør om ting, forklar prosedyrer og fag osv. Skap et godt samarbeid. Jeg tror det er det beste du kan gjøre i første omgang. Rutineendringer tar lang tid og særlig om man ikke spiller på samme lag. Om det er alvorlige avvik må man selvfølgelig ta tak i det.
 3. Spørsmål om praksis

  Når jeg studerte (ble ferdig for 3 år siden) så ble man tildelt praksisplass. Den eneste praksisperioden man fikk ønske selv var i forbindelse med bacheloroppgaven 3. Året. Man skal innom sykehjem, medisinsk avd. Kirurgisk, hjemmesykepleie, helsefremmende, psykiatri og en administrativ praksis. Jeg var på somatisk sykehjem, hjertemedisinsk avd, pasienthotell, dagkirurgen, hj.spl, føde/barsel, kommunal boligtjeneste (psyk) og kommunal avklaringsavdeling. Mye spennende læring! Jeg gikk på høgskolen i telemark.
 4. Sjeldent man får ordinasjoner uten dose i praksis.. det er vel det første jeg ville funnet ut: Styrke 0.5 mg/ml × mengde 250 ml =dose 125mg Dose 125mg / med. styrke 10mg/ml =mengde medikament 12.5ml A) 12.5 ml B.) 250ml - 12.5ml = 237.5ml Husk alltid på dose,styrke,mengde trekanten lykke til!
 5. Kanskje du kan spørre om du kan hospitere/skygge noen på sykehuset eller i kommunen? Jeg tror det er vanskelig å få jobb på sykehuset som ufaglært uten erfaring. Kanskje bedre sjanse i kommunen. Sykepleieryrket kan være så mangt. Vanskelig å si noe generelt om stressnivå osv for det varierer nok. Selv jobber jeg i hjemmesykepleien og her har vi passe mye å finne på, vi stresser ikke. Det jeg vil trekke frem som positivt er; -jobben er definitivt givende. Man møter personer i veldig sårbare situasjoner og får mye takknemlighet igjen. -Man har mange muligheter for videreutdanning og kan jobbe med mye forskjellig. -Det er jobber der ute.
 6. Så lenge den ferdige blandingen ikke får høyere styrke enn hva er anbefalt så er det vel helt ok å gjøre det på den måten..? Jeg kjenner ikke til medikamentet men det var min første tanke.
 7. Tusen spørsmål - om kateter og sånt

  Det stemmer selvfølgelig. Vet ikke om det er noe risiko for å få med mikrober gjennom membranen. Vet ikke hva som anbefales men best å være på den sikre siden.
 8. Tusen spørsmål - om kateter og sånt

  Ja alt er sterilt ved innsetting. Men Ofte må man bytte vannet i ballongen etter en stund fordi væsken diffunderer gjennom ballongen og man kan risikere at kateteret dras ut. Dette anbefales av produsent. Dette gjelder særlig silikonkatetere.
 9. Sykehjem

  Gratulerer med ny jobb!
 10. '' Jobbe med hendene på ryggen''

  Dette med hverdagsmestring er et stort satsingsområdet i kommunen, ihvertfall i hjemmetjenesten. Tipper du finner noe som er overførbart til der du jobber. Forslag til søkeord; mestring, hverdagsmestring, autonomi, selvstendighet, selvhjelp, brukerressurser, tilrettelegging, veiledning. Lykke til!
 11. Hei! Sykehuset trenger sikkert sommervikarer. Jeg har ikke jobbet på sykehus annet enn praksis men jeg regner med at de, som andre plasser, tar hensyn til at man er nyutdannet og ny i jobben. Jeg tror nok generelt at det er lurt å begynne å jobbe ganske snart etter endt studie. Hvis du gruer deg nå, tenk på hvordan det kommer til å bli å gå å grue seg hele sommeren. Bedre å komme i gang det skader jo ikke å søke. Intervjuer kan sikkert ordnes på andre måter. F. Eks skype.
 12. Tusen spørsmål - om kateter og sånt

  Du trenger ikke desinfisere koblingen til ballongen. Det som settes inn her kommer aldri i kontakt med pasienten. Ellers enig med svaret over.
 13. Trenger deres hjelp!

  Har dere lært en modell for etisk refleksjon? Det finnes flere gode. Det hjelper veldig for da får man sortert tankene litt. Det første du må gjøre er å identifisere en etisk utfordring. Tenk på situasjoner fra jobben. Vanlige utfordringer jeg kan tenke meg på et sykehjem kan f eks være situasjoner hvor man føler pasientens verdighet, autonomi eller bluferdighet ikke blir ivaretatt, man har for liten tid, pasienter får ikke enerom, man overbehandler pasienter som er døende, bruk av tvang/låste dører, mangel på psykososial stimulering ved uro/bruk av beroliggende, situasjoner hvor man "overtar" oppgaver som pasienten klarer selv (f eks noe så enkelt som å pusse tenner) Du husker sikkert situasjoner fra jobben hvis du reflekterer litt Lykke til!
 14. Urinstix

  De vi har leses av på tvers. Altså du holder boksen loddrett og stixen vannrett.
×