Jump to content
Sykepleiediskusjon

MariusM

Members
 • Content count

  72
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by MariusM

 1. Andre forhold spiller nok også inn, noe den arrogante ordføreren som nylig var på nyhetene ikke lot til å ta inn over seg. Han ble spurt om det kunne ha noen sammenheng med den stadige "effektiviseringen". Dette avviste han kontant, med begrunnelse i at det er effektivisert hardere i andre virksomheter enn kommunal helse uten at dette hadde noen negativ innvirkning på sykefraværet. Det åpenbare spørsmålet ble ikke stilt: Var disse virksomhetene effektivisert inn til beinet før den nye effektiviseringen ble innført? Effektiviseringspotensialet i helse er stort sett tatt ut for mange effektiviseringer siden. Det tror jeg er en stor grunn til det store fraværet.. jobben gjør mange syke. Effektivt det? Jeg skrev en snutt om dette i sykepleien.no for en tid tilbake.
 2. MariusM

  Forslag til ny jordmor og helsesøstertittel

  Forsåvidt interessant, jeg synes at språk og ikke minst etymologi er spennende. Likevel, enn så lenge at det nå forbindes med "mor", så vil det oppfattes kjønnsspesifikt. Jeg synes jo at endingen -mann ble endret på feil grunnlag også i andre titler; Talsmann for eksempel ble til talsmann og talskvinne.. Eller madam spokesperson (spokesman/spokeswoman). Denne bruken av mann skal så vidt jeg vet henspeile på menneske/person og ikke spesifikt "mann" som kjønn. Men der og sto nok forståelsen av -mann som kjønnsspesifikt så sterkt at det ble mest fornuftig å endre tittelen
 3. MariusM

  Tape tupfere på arbeidstøyet

  Åh ja, nei. Det ble en epost til tunansvarlig/fagutviklingssykepleier.
 4. MariusM

  Tape tupfere på arbeidstøyet

  Ziplock posen løser problemet med det store gapende hullet som er revet opp i posen med tupfere.. intet annet.
 5. MariusM

  Tape tupfere på arbeidstøyet

  hehe, skal man ta en ny peang hver gang man skal ha en ny dott da? Nei det går ikke. Det må være enkelt for å oppnå compliance.Jeg tenker først og fremst at de må opp fra nederste hylle, hos oss er de ca 10cm over gulvet i et skap som OFTE åpnes og av og til lukkes. Tenker jeg må problematisere dette allerede på mandag, altså i morra. Kanskje må de inn i en zip-lock pose. Kanskje skal vi ha lokk på de boksene de ligger i når de er plassert i blodprøvetaking og PVK kurv? MEN vi må vel kanskje forutsette at fornuftige mennesker som vi er, så har vi rene hender når vi håndterer rent utstyr.. Det skal dog ikke mer enn EN slask til for å fucke opp hele posen. Det er det som er så sårbart.
 6. MariusM

  Tape tupfere på arbeidstøyet

  Ja dette har vært et tema hos oss. Etterhvert har det blitt færre og færre tapestrimler med tupfere på arbeidstøyet. Disse tupferene går visst under kategorien "rent", men de ligger på nederste skaphylle i en gigantisk pose med et stort hull i. Nevnte hull er det man putter hånda inn i, tar ut en neve tupfere og legger disse igjen i små plastskåler i prøvetakingskurven. Så plukkes det etter behov fra disse plastskålene. Vi er sikkert flinke på håndhygiene - men likevel. Om denne tupferen henger fra bryststykket av uniformen eller om den håndteres som om den var steril den siste meteren før den klistres på pasienten utgjør vel neppe den store forskjellen. Da blir vel det mer et spørsmål om estetikk. Vi vasker før prøvetaking med alkotip injeksjonstørk - og "rene" tupfere etter stikk. Før innleggelse av PVK _skal_ vi vaske med sterile tupfere og klorheksidinsprit. Brukes ofte "rene" tupfere her og. Men de sterile tupferene er i alle fall helt ubrukelige når det gjelder dekke etter stikk. Det er ingenting som blør igjennom raskere enn de, så der bruker jeg alltid de "rene". Jeg skjønner nå at vi faktisk bør endre litt på hvordan vi håndterer disse "rene" tupferene - slik at vi kan sikre at de faktisk _er_ rene når de brukes.
 7. MariusM

  Medikamenteksamen

  På gamle HiNT ville det gjort det i alle fall. Også feil i utregning med riktig svar ville gitt stryk. Så det kommer alt an på hva som er spesifisert på din eksamen.
 8. MariusM

  Veiledning teori

  *leter etter "liker"-knappen*
 9. Ser sånn ut - uten at jeg forstår den prinsippielle forskjellen. Hun hadde tydeligvis kunnskap om akuttbehandling, og har ikke fått kritikk for hverken valg av legemidler eller dosering. Hennes problem i saken er kanskje mer at hun ikke har tatt inn over seg at det norske systemet ikke tar hensyn til hvilken kompetanse en har. Lege forordner, og sykepleier (eller annen med delegert myndighet til å dele ut medisiner) gir medisin. Noen ganger må sykepleier fortelle legen hva legen skal be sykepleieren om å gi... komisk. Men jeg forstår at det er sånn, og skjønner hvorfor hun får kritikk. Synes likevel dette tegner et godt bilde av det umenneskelige presset mange står i, i primærhelsetjenesten. Det er travelt til oss også når 7 av 8 pasienter har store hjelpebehov og i tillegg omfattende medisinsk behandling, men vi er 4 på dag, 2 på aften og 1 på natt på disse 8 pasientene. Ikke 1 på 80 pasienter.
 10. MariusM

  NEWS

  hos oss er det x2 ved NEWS 0. Det er interessant at du også tar opp problematikken rundt det å se seg blind på skjemaet. Det er en stor (og har vist seg å være reell) fare for at noen rett og slett mister hodet litt. 'Ja pasienten er vesentlig dårligere. Målinger? Hva NEWS-score er nå? Nææi.. pasienten var jo utskrivingsklar, driver ikke med målinger da gjør vi vel?' Det er også litt skummelt å overse spesielt fall i blodtrykk - da denne parameteren har den største range av alle. Fall i BT fra høyeste 0-score til laveste 0-score representerer et vanvittig blodtrykksfall, om det skjer iløpet av kort nok tid.
 11. MariusM

  Forslag til ny jordmor og helsesøstertittel

  Jormor var visst kjønnsnøytralt.. [emoji23] Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
 12. MariusM

  NEWS

  Det oppleves kanskje av mange (forståelig nok) som på grensen sånn rent etisk. Rektaltemp 2-3x om dagen på stabile pasienter som allerede får bredspektret antibiotika og er i bedring...? 2xdag på 25åringen med lungeemboli? Nei, det er ikke BARE fordi det er tungvint. Det oppleves ikke meningsfullt eller relevant, ofte. Noen ganger gjør det det og da har ikke jeg noen skrupler med å måle rektalt iallefall. Har sett alt for store avvik mellom måling rektalt og aksillært til at jeg egentlig gidder å måle aksillært. Rektal måling eller ingen måling tenker jeg.
 13. MariusM

  NEWS

  Scoringen går greit. Opplever at det skippes tmp. måling over en lav sko. legene skriver som oftest unntak fra news til "målingerX2".. så vi er tilbake til skrætsj, men med et litt mer oversiktlig skjema for notering av målinger.
 14. MariusM

  spørsmål om PVK

  Injeksjonsport kanskje?
 15. MariusM

  Empati og samhandling

  Kanskje du kan si litt om hvordan du selv tenker rundt denne situasjonen? det er et godt etisk dilemma du har bragt på bane.
 16. MariusM

  Hva betyr dette EKG svaret?

  Du kan jo se om du forstår noe av dette.. jeg forstår det mens jeg leser det, men det forsvinner som koteletten ut av teflonpanna. https://lifeinthefastlane.com/ecg-library/basics/p-wave/ Lungemedisinsk sengepost - st.olavs.
 17. MariusM

  D-dimer ved mistanke om DVT

  " Forskerne konkluderer artikkelen med at det er behov for å øke kunnskapen om anbefalingene for utredning og diagnostikk av venøs blodpropp." Ja, virker ikke å være noen god grunn til å ta denne prøven i det hele tatt når den er så uspesifikk.
 18. MariusM

  D-dimer ved mistanke om DVT

  Misforstår jeg deg nå, eller mener du egentlig "positiv D-dimer"?
 19. MariusM

  Sykdomslære Spm

  Jeg har inntrykk av at det er vanlig å snakke om stabil eller ustabil angina.. altså symptomene (smerter, klemmende følelse osv). Smertene kommer av iskemi. Iskemien kommer av aterosklerose, trombosering eller emboli. Så, om det er snakk om en stabil angina så er blodtilførselen _noe_ hindret , som ved innsnevring i arterien som gjør at kapasiteten er nedsatt. Dette vil forekomme ved aterosklerose. Smertene vil øke ved anstrengelse, og avta når anstrengelsen opphører. Nitroglyserin vil også gi hurtig symptomlindring. En stabil angina er litt mindre skummel enn ustabil angina. Ved denne tilstanden vil symptomene ikke avta i hvile, og effekten av nitro vil kunne være mindre. Da er det mer sannsynlig at blodtilførselen er tilstoppet enten av en nytilkommen emboli, eller at aterosklerosen har ført til trombosering av arterien. Infarkt er der først når iskemien blir såpass alvorlig at muskulaturen i deler av hjertet dør av oksygenmangel.. Gir det mening?
 20. MariusM

  D-dimer ved mistanke om DVT

  Nå måtte jeg google wells-score. Aldri hørt om - men jeg kjenner igjen de poenggivende symptomene da. Dette ligger på en måte litt i ryggmargen, bare ikke systematisk. Vi er raskt ute med å tenke lungeemboli, selv uten forutgående symptomer fra u.ex. når noen blir plutselig tungpust/de-saturerer/smerter i brystet som ikke harmonerer med kardiell årsak. Jeg opplever ikke at D-dimer bli tillagt mye vekt ettersom at svært mange av våre pasienter både er disponert for tromboser og embolier (infeksjonsutløst AF, kreftsykdom, sengeleie) og gjerne har forhøyet d-dimer av andre årsaker (lungebetennelse, metastaserende kreftsykdom) [Fra NEL: Økt p-D-dimer er et uspesifikt funn og ses også ved disseminert intravaskulær koagulasjon, lungemetastaser, ovarialtumor, postoperativt, infeksjon og etter traumer, med fler. Traumatiserte pasienter kan initialt ha meget høy p-D-dimer, men fall til nær normale verdier ses vanligvis i løpet av 3-4 døgn. All sykdom som gir inflammasjon, kan i prinsippet gi økt D-dimer på grunn av økt trombose og fibrinolyse-aktivitet ] Ettersom våre pasienter legges inn med pneumoni, lungekreft m.m så er det liksom allerede risikopasienter som uansett har forhøyet verdi.. så ja - prøven blir ofte tatt med, men har ikke høy status
 21. Det er sikkert alt for sent å svare på dette, men jeg lurer på om du fant ut av det og om det ligner på det som er beskrevet her ?
 22. MariusM

  D-dimer ved mistanke om DVT

  Den er visst diagnostisk signifikant når den er negativ. for å utelukke DVT/LE. Positiv eller forhøyet D-dimer kan være så mangt, men er det en trombe/emboli så er det lite sannsynlig at den er negativ.
 23. MariusM

  Bruk av avføringsmiddel

  Hei. Dulco-, micro-, og toilax aktiviserer peristaltikken, mens lactulose og movicol er volumøkende ved å holde på væske. De virker derfor ulikt. Derfor brukes også lactulose og movicol som forebyggende, mens de andre er mer akutt for tømming. Movicol kan også brukes til tømming - men da er det et litt mer heftig regime enn vedlikeholdsbehandling. Felles for alt som har med obstipasjonsforebygging og behandling er at god væskebalanse er kjempeviktig for et godt resultat.
 24. MariusM

  Alt man ikke lærte på studiet

  Så bra at du både er kunnskapshungrig og viser en sunn skepsis. Hold fast på dette fordi det vil føre til at du vil lære masse og ikke gror fast i "sånn-gjør-vi-det-her". Når du skal inn på en ny arbeidsplass vil det være en annen sammensetning av pasienter, annen kompetanse blant andre ansatte, så det er ikke sikkert at alt er overførbart. Det er ikke så mye som er to streker under svaret i de spørsmål du stiller her. Sår er et sammensatt problem, og må behandles ut fra årsak og alvorlighetsgrad. Om er er en hudavskrapning på armen, et trykksår på baken, et venøst betinget eller arterielt betinget leggsår så er det ulike tilnærminger. Utover dette vet jeg alt for lite om sår, og er avhengig av å få sårprosedyre av f.eks ortopedisk tilsyn som kan lage optimale sårprosedyrer. Linkene fra Cathrine kan sette deg på riktig spor, og det er nyttig at du følger din nysgjerrighet, for kunnskapen endrer seg og en må oppdatere seg jevnlig. O2 er et legemiddel på lik linje med alle andre legemiddel, og skal forordnes av lege. Dersom en pasient har intermitterende behov for O2 så kan det hende at en lege har sagt at pasienten kan får så og så mye O2 ved behov - og da kan det være derfor noen "bare vet" når og hvor mye O2 som skal gies. En pasient uten kronisk lungesykdom tåler nok noen liter O2 (det er ikke uvanlig at pasienter får 10 liter O2 i ambulanse f.eks.), mens en pasient med respirasjonssvikt type2 vil kunne dø av dette. O2 vil derfor måtte tilpasses helt individuelt. Har du en pasient som plutselig blir dårlig og har saturasjon på 60-70-80% så vil vel enhver sette på noen liter O2, men da ringer man selvsagt også lege samtidig og gjør rede for hele ISBAR. Du føler deg inkompetent, det er du ikke, men du mangler kunnskap som opparbeides gjennom erfaring - og det mener jeg er en viktig erkjennelse å ha når man er nyutdannet. Sykepleierutdanningen er en grunnutdanning. Den skal lære deg helt grunnleggende ting som må være på plass for å omgå pasienter og legemidler på en trygg måte. Den skal også sette deg i stand til å se hva du IKKE kan i en gitt situasjon, slik at du vet når du opererer innenfor din kompetanse. Den skal lære deg hvordan du innhenter kvalitetssikret kunnskap slik at du kan tilegne deg mer og mer kompetanse og dermed utvide din faglige plattform. Det er derfor det er så bra at du stiller de spørsmål du gjør og at du er bevisst hva det er du holder på med. BRA!
 25. MariusM

  Aktivisere trøttinger med demens?

  sjekk medisinlisten..
×