Jump to content
Sykepleiediskusjon
Sign in to follow this  
Guest Spl83

Morfinskrekk blant sykepleiere

Recommended Posts

Guest Spl83

Opplever at noen sykepleiere på jobben, tilsynelatende, unngår å sette morfin ved behov på pasienter som etter min mening trenger det. Jeg synes det er frustrerende og trist om alvorlig syke og døende ikke får nødvendig smertelindring. Er det fortsatt morfinskrekk blant sykepleiere? Opplever dere dette der dere jobber? Usikker på hvordan jeg skal gå frem på jobben med dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja jeg opplevde det da en nær pårørende lå for døden på et sykehjem. Jeg skrev om det her: http://sykepleiediskusjon.net/index.php?showtopic=6315&hl=%2Bsmertelindring+%2Bd%F8ende#entry12745

Saken er vel at de ofte er redde for å fremskynde døden og hemme respirasjonen. Kunnskap er vel den enste veien å gå for å få de til å føle seg trygge på å gi tilstrekkelig med morfin til døende.

Går man inn på NEL så ser man blant annet at morfin er det beste man kan gi ved dyspne hos terminale pasienter. Du kan jo kanskje vise til den artikkelen på jobben din?

Dyspné2
· Dyspné er en subjektiv opplevelse av åndenød
· Det siste levedøgnet lider ca. 80 % av pasientene under akutt dyspné med opplevelsen av å bli kvalt
· Dette skyldes terminal hjertesvikt
· Tradisjonelle behandlingstiltak som diuretika, antibiotika, kortison eller oksygen vil enten ikke lenger være symptomlindrende, eller de vil bidra til en unødig forlengelse av dødsprosessen
· Den eneste virksomme behandlingen er tilførsel av morfin som virker på hjernestammen, det limbiske system, bronkiale reseptorer og det lille kretsløp
· Morfin medfører at en rask overfladisk respirasjon endrer seg til en jevn normofrekvent og dyp respirasjon og derigjennom til forbedret O2-opptak og avlastning av hjertearbeidet
· Pasienter som ikke bruker opioider fra før gis initialt 5–10 mg morfin subkutant eller langsomt intravenøst
· Doseringen gjentas hver 4. time eller hyppigere til oppnådd god effekt, for eksempel respirasjonsfrekvens 15–20 per minutt
· Hos pasienter som allerede får morfin, bør tidligere doseringer økes med ca. 50 %
· Det er dokumentert en effekt av opioider gitt peroralt eller subkutant på indikasjon tungpusthet hos pasienter som behandles palliativt7
· Det foreligger ikke dokumentasjon for bruk av benzodiazepiner for å avhjelpe
· http://legehandboka....hjem-37317.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Your content will need to be approved by a moderator

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×