Jump to content
Sykepleiediskusjon
Sign in to follow this  
Cathrine

Sykepleier delte ut medisin uten ordinasjon fra lege

Recommended Posts

En sykepleier på en kommunal korttidsavdeling gir en terminal pasient (HLR min) Morfin og Sol Robinol iv pga symptomer på lungeødem. Legemidlene hadde effekt, men de var ikke ordinert av lege og hun fikk derfor en tilsynssak på seg.

Hun oppfattet situasjonen akutt og handlet der etter. Slik jeg forstår det hadde hun kanskje sluppet en tilssynsak hvis hun hadde kontaktet lege i etterkant? https://sykepleien.no/2018/06/tilsynssak-sykepleier-fikk-advarsel-etter-ha-delt-ut-medisiner-uten-ordinasjon-fra-lege

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Cathrine said:

Slik jeg forstår det hadde hun kanskje sluppet en tilssynsak hvis hun hadde kontaktet lege i etterkant? 

Ser sånn ut - uten at jeg forstår den prinsippielle forskjellen. Hun hadde tydeligvis kunnskap om akuttbehandling, og har ikke fått kritikk for hverken valg av legemidler eller dosering. Hennes problem i saken er kanskje mer at hun ikke har tatt inn over seg at det norske systemet ikke tar hensyn til hvilken kompetanse en har. Lege forordner, og sykepleier (eller annen med delegert myndighet til å dele ut medisiner) gir medisin. Noen ganger må sykepleier fortelle legen hva legen skal be sykepleieren om å gi... komisk. 

Men jeg forstår at det er sånn, og skjønner hvorfor hun får kritikk. Synes likevel dette tegner et godt bilde av det umenneskelige presset mange står i, i primærhelsetjenesten. Det er travelt til oss også når 7 av 8 pasienter har store hjelpebehov og i tillegg omfattende medisinsk behandling, men vi er 4 på dag, 2 på aften og 1 på natt på disse 8 pasientene. Ikke 1 på 80 pasienter. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

On 6/7/2018 at 6:50 AM, MariusM said:

Men jeg forstår at det er sånn, og skjønner hvorfor hun får kritikk. Synes likevel dette tegner et godt bilde av det umenneskelige presset mange står i, i primærhelsetjenesten. Det er travelt til oss også når 7 av 8 pasienter har store hjelpebehov og i tillegg omfattende medisinsk behandling, men vi er 4 på dag, 2 på aften og 1 på natt på disse 8 pasientene. Ikke 1 på 80 pasienter. 

Ja det må være et veldig press for de sykepleierne som står alene om natten med så mange pasienter som de har på sykehjem. Det er også vanskelig å være utdannet i ett land og jobbe i ett annet. Ut fra saken forsto jeg det slik at hun ikke visste at hun hadde gått over sitt kompetansenivå. 

Før var man nok mer slepphendt om man kalle det det også i Norge. Jeg har jobbet steder der sykepleierene sto for all smertebehandling, bortsett fra oppstart av opiater.

Enig med Nonmaleficence at vi tenger videreutdanning som gir foreskrivningsrett for sykepleiere. På en måte burde det vært pålagt at man tok et slikt kurs, ut fra hvor man jobbet. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Your content will need to be approved by a moderator

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×